Saudi’s herontdekken vergeving als alternatief voor bloedwraak

Voor wie in Saudi-Arabië wordt veroordeeld voor moord, wacht normaal gezien onthoofding. Tenzij verwanten de familie van het slachtoffer ervan kunnen overtuigen af te zien van de bloedwraak, in ruil voor een schadevergoeding. Deze “genaderegel” uit de Koran wordt sinds kort steeds vaker toegepast, omdat gelovige moslims hiervan meer heil verwachten.
“Koninklijke tussenkomst redt twee levens van het zwaard”, zo luidde de krantenkop. Het nieuws ging over prins Makkah Abdelmageed bin Abdelzaziz, prins van de Saudische provincie Mekka, die gratie had verleend aan twee moordenaars die op het punt stonden onthoofd te worden. De families van de twee veroordeelde moordenaars hadden een beroep gedaan op de “genaderegel”, die deel uitmaakt van het islamitisch recht in Saudi-Arabië.
Prins Makkah staat aan het hoofd van het “genadecomité”, dat bestaat uit prominenten en burgers die bekend staan om hun “wijsheid, intellect en vroomheid”. Het genadecomité bemiddelt tussen de families van daders en slachtoffers en spoort aan tot vergevingsgezindheid. In ruil voor genade kan de familie van het slachtoffer aanspraak maken op een schadevergoeding of “dya”. Ze kan ook vergeven enkel “in Allahs naam en genade”, gratis dus.
Saudi-Arabië krijgt elk jaar kritiek van mensenrechtenorganisaties omdat de doodstraf wordt uitgevoerd voor relatief lichte vergrijpen als drugsdelicten en diefstallen. De Saudi’s beweren op hun beurt dat de genaderegels steeds vaker wordt toegepast. Volgens het genadecomité van prins Makkah zijn in 2006 105 mensen op die manier aan de dood ontsnapt.
Journalist Mohammed Rabei Soliman van de krant al-Madinah bevestigt de trend en wijt die aan “reclamecampagnes om mensen ervan bewust te maken dat vergeving ook zijn voordelen heeft in de islam. “Dit is een diepconservatieve samenleving met een grondige afkeer van criminaliteit. Je hoeft mensen er dus alleen aan herinneren dat vergeving ook zijn goede kanten heeft. De mensen geloven dat wie vergevingsgezind is, door Allah zal worden beloond”.
Wanneer de familie van het slachtoffer, de “eigenaars van het bloed”, heeft beslist genade te verlenen, kan de rechter nog altijd een gevangenisstraf opleggen. Die is meestal niet zwaarder dan drie jaar cel. Het comité treedt ook op als fondsenwerver, wanneer de familie van het slachtoffer te arm is om een schadevergoeding of Dya te betalen.
Het genadesysteem is soms nogal traag. Wanneer iemand met jonge kinderen wordt vermoord, moet de moordenaar in de cel blijven tot de kinderen meerderjarig zijn en kunnen beslissen tussen het zwaard of een schadevergoeding.
“De familie van het slachtoffer krijgt niet slechts één recht, het recht op wraak, maar ook een bijkomend recht op vergiffenis. Het systeem is er vooral op gericht de familie van het slachtoffer publieke erkenning te geven van het verlies dat ze hebben geleden”, legt Suliman uit.
Toch blijven er mensen die voorkeur geven aan het zwaard boven het geld. Suliman haalt het geval aan van een arme man die een vergoeding van drie miljoen dollar in de wind sloeg, hoewel hij zelf moest rondkomen met geld van liefdadigheid. Ook de bemiddeling van de Saudische koninklijke familie mocht niet baten. MC/JS

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3030   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 3030  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.