Schäuble: 'Mensen moeten werk aanvaarden, ook als dat niet zo goed wordt betaald'

IMF stelt rapport voor om Europa uit recessie te halen

Hoe kan de EU terug groei en banen genereren? Daarover gaat een nieuw IMF-rapport dat vandaag, 28 januari, in Brussel werd voorgesteld. ‘Er is niet een tovermiddel. Er zijn veel verschillende maatregelen samen nodig’, onderstreepte Christine Lagarde, de managing director van het Internationaal Muntfonds. 

  • CC IMF IMF-topvrouw Christine Lagarde en Duits Minister van Financiën Wolfgang Schaüble, hier op een archieffoto van oktober 2013, spraken in Brussel over maatregelen om Europa de crisis uit te helpen. CC IMF

Vandaag stelde Christine Lagarde, de managing director van het Internationaal Muntfonds, een nieuw rapport voor dat de Europese Unie uit de crisis moet halen, en voor economische groei en banen moet zorgen. Lagarde noemde drie basisrecepten.

Ten eerste moet er binnen de eurozone een institutioneel kader worden uitgewerkt dat voor financiële stabiliteit zorgt, en er vooral toe leidt financiële problemen bij banken niet meer leiden tot financiële problemen bij staten.

Ten tweede moet de schulden van vooral gezinnen en bedrijven – meer nog dan bij staten – worden afgebouwd, niet bruusk maar geleidelijk. ‘Zolang de gezinnen en bedrijven kreunen onder te hoge schulden, blijven ze een rem op de groei.’ Lagarde sloot daarbij niks uit: schuldeisers en schuldenaren kunnen daarover afspraken maken, voor de gezinnen moeten er vormen van schuldvermindering overwogen worden.

Het derde recept zijn structurele hervormingen aan de arbeidsmarkt. ‘We moeten de mensen beschermen, niet hun jobs. Er moeten werkloosheidsuitkeringen zijn, maar tegelijkertijd moeten we mensen toe leiden naar nieuwe banen, onder meer met de gepaste opleidingen. We doen dit best in overleg met alle sociale partners’.

Beschouwingen van Schäuble

De Duitse minister van financiën, Wolfgang Schäuble, toonde zich tevreden over het rapport. ‘Ik zal er overal over praten; dit is de basis voor lopende gesprekken’, liet hij zich ontvallen. ‘De mens is het echte probleem van de economie. De sociale bescherming geeft in de EU soms de verkeerde stimuli. Mensen moeten werk aanvaarden ook als dat niet zo goed betaald wordt, want dat is nog altijd beter dan werkloos te zijn.’ Hoe laag die lonen dan wel mogen zijn, daarover liet Schäuble zich niet uit.

Tegelijkertijd beseft Schaüble dat meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt niet zal worden aanvaard ‘tenzij we de betrokkenen ervan kunnen overtuigen dat het ook in hun belang is. Dat het tot meer jobs zal leiden. Daarom is sociale dialoog zo belangrijk. Daarom houden wij ook vast aan de sociale markteconomie. Nog niet zo lang werden we daarom uitgelachen; ik heb het gevoel dat dit nu niet langer het geval is. Men lacht niet meer met onze Mitbestimmung (het Duitse systeem waarbij vakbonden en werkgevers samen beslissen over het beleid in een onderneming).

Het laatste kwartaal kenden we in Spanje voor het eerst in jaar weer een procent groei en kwamen er banen bij. Toegegeven, als je weet dat meer dan twintig procent van de beroepsbevolking geen werk heeft, is het nog veel te weinig maar het is een begin.

Schäuble bepleitte ook een verlaging van de lasten op arbeid. ‘Spijtig genoeg is dat zo moeilijk zoals blijkt uit de moeilijkheden om een taks op de financiële transacties in te voeren. Nochtans moeten we ervoor zorgen dat onze regels leiden tot een rechtvaardig resultaat. Er zijn tegenwoordig ongelooflijk rijke mensen, maar ook ongelooflijke arme mensen.’

Schäuble vindt dat de EU zich van andere regio’s in de wereld onderscheidt door zijn vergrijzing, zijn afkeer van risico’s en nieuwe technologie, en zijn veel hogere nood aan sociale bescherming:  ‘twee maal zo hoog als in andere rijke landen. Nu ik hier in Brussel ben, moet ik ook iets over de commissie zeggen. Ik vind het onaanvaardbaar dat de Europese Commissie met haar bureaucratie, met haar regels ervoor gezorgd heeft dat een leidend bedrijf in biochemie beslist heeft om naar de VS te trekken.’ Schäuble doelde duidelijk op BASF en het Europese verbod op GGO’s.

Schaüble blijft achter de Duitse Energiewende staan maar vindt dat er wel een nieuw evenwicht moeten worden gevonden met de noodzaak om competitief te blijven. Ook Lagarde stelde zich, ten persoonlijken titel, achter de groene economie. ‘Ik denk dat we onze economische groei in die zin moeten resetten dat de economie groener wordt. Om die reden moet er dringend afgestapt worden van de subsidies voor fossiele energie. Dat is niet alleen een besparing voor de overheden, het vermindert ook de ecologische voetafdruk van de energieproductie.’ De Duitse minister gelooft niet in eurosceptische oplossingen. ‘Als je de wereld van morgen onder ogen ziet, dan moeten we vechten voor alternatieven die Europa sterker maken en meer efficiënt.’

‘Er komen weer banen bij in Spanje’

De Spaanse minister van economie en financiën Luis de Guindos herkende zich ook in de IMF-recepten. Hij maakte zich sterk dat ze die al aan het uitvoeren zijn, en dat met name de competitiviteit van de Spaanse economie sterk is verbeterd. Een van de voornaamste aanpassingen was volgens Guindos dat de loonvorming niet langer centraal gebeurt maar op het niveau van de ondernemingen. ‘Het laatste kwartaal kenden we in Spanje voor het eerst in jaar weer een procent groei en kwamen er banen bij. Toegegeven, als je weet dat meer dan twintig procent van de beroepsbevolking geen werk heeft, is het nog veel te weinig maar het is een begin.’ Schäuble vond dat Spanje de voorbije jaren een goed beleid had gevoerd. 

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3210   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Over de auteur