"Schors Kenia bij Internationale Arbeidsorganisatie"

Mensenrechtenactivisten uit Kenia hebben er bij de Internationale Arbeidsorganisatie op aangedrongen om het lidmaatschap van hun land op te schorten. Zij zijn het beu dat de overheid blijft weigeren om zijn archaïsche arbeidswetten te hervormen. Maar die lijkt nu onder de druk toch toe te geven.
De huidige arbeidswetten in Kenia stammen nog altijd uit de koloniale periode en bieden geen antwoord meer op uitdagingen zoals de werkloosheid, veiligheid, discriminatie en seksuele intimidatie op de werkvloer en de loonproblematiek. In 2004 gaf een studiegroep al aanbevelingen aan de Keniaanse overheid om de wetten grondig te hervormen.
Volgens de Keniaanse mensenrechtencommissie (KHRC) is sindsdien echter weinig gebeurd met deze aanbevelingen. Door het uitstel bleef het voor werkgevers mogelijk om hun personeel uit te buiten. De mensenrechtencommissie uitte dikwijls haar ongenoegen over dit uitstel en schreef op 14 december zelfs een brief naar de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) met de vraag om het lidmaatschap van Kenia te schorsen.
In hun protestbrief hebben de commissieleden het over “abnormaal uitstel” en beschrijven ze het huidige wettelijke kader als “een overblijfsel van de onderdrukkende koloniale administratie”. Het valt te verwachten dat de Keniaanse overheid het antwoord van de internationale arbeidsorganisatie niet afwacht, en weldra in actie zal schieten.
Keniaanse ambtenaren bevestigden al aan IPS dat de overheid volop aan de nieuwe wetten werkt. De aanbevelingen van de studiegroep werden in vijf wetten gegoten en vorige week door de ministerraad aanvaard. Verwacht wordt dat de minister van justitie de wetten snel aan het parlement zal voorleggen voor debat.
Of dat betekent dat de wetten ook snel zullen worden gestemd, is niet duidelijk. Kenia staat dit jaar voor verkiezingen. „Maar we willen de wetgevers op het hart drukken dat deze wetten dringend zijn. Als we ze voor het jaareinde kunnen doorduwen, zal iedereen gelukkig zijn”, zegt Isaiah Kirigua, lid van de commissie arbeid.

Mensen- en arbeidsrechten in tuinbouwbedrijven


De druk op de Keniaanse overheid is groot na een recente publicatie van de Internationale Mensenrechtenfederatie (FIDH), die in december 2006 de mensen- en arbeidsrechten in de tuinbouwbedrijven en Export Processing Zones (EPZ’s) in Kenia heeft onderzocht.
EPZ’s zijn speciale zones waarin bedrijven van talrijke belastingsvoordelen kunnen genieten als ze veel investeren, zoals een vrijstelling van belastingen tijdens de eerste tien jaar en een vlaktaks van 25 procent de volgende tien jaar.
Uit dat onderzoek blijkt dat de arbeidsomstandigheden in de EPZ’s er na jaren nog steeds niet op vooruit zijn gegaan. Arbeiders kloppen er nog altijd lange uren en krijgen daarvoor lage lonen, terwijl seksuele intimidatie bij vrouwen er schering en inslag is.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift