Seksueel geweld in Congo (m/v)

Door de grote media-aandacht voor Oost-Congo lijkt seksueel geweld tegen vrouwen wel een echte trend geworden, zegt Marie Noël Cikuru, voorzitster van de Oost-Congolese ngo Action d’Espoir.

Cikuru was midden oktober in België te gast op uitnodiging van Memisa, een organisatie voor medische ontwikkelingssamenwerking. ‘De aandacht en hulp die we hierdoor krijgen is natuurlijk welkom, maar zorgt er ook voor dat veel hulporganisaties zonder de juiste achtergrond plots naar Congo komen. Ze willen de Congolese vrouwen helpen, maar vergeten dat het geweld eigenlijk maar een symptoom is van een dieper geworteld probleem.’ Cikuru doelt op het aanslepende conflict dat Congo in zijn greep blijft houden en waar verkrachtingen en geweld tegen vrouwen als strategisch middel ingezet worden. Bovenop die conflictsituatie heb je discriminatie van en huiselijk geweld tegen vrouwen. Cikuru: ‘Ooit zal er een einde komen aan de oorlog, maar zelfs daarna hebben we nog een lange weg af te leggen.’

Ook vergeten veel hulpverleners volgens Cikuru dat de gevolgen van geweld tegen vrouwen meestal veel verder gaan dan louter fysiek en mentaal. De hele omgeving van de vrouwen wordt vaak aangetast. Bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk niet kunnen werken, kinderen niet meer naar school kunnen, families uit elkaar vallen… Cikuru benadrukt wel dat het taboe op verkrachtingen langzaam aan het verdwijnen is. Steeds meer vrouwen komen naar buiten met hun verhaal en steeds minder resulteert dat in verstoting door hun echtgenoot en familie.

Een veel groter taboe is het bijna onzichtbare maar even reële seksueel geweld tegen mannen. ‘Ze hebben mij tot hun vrouw gemaakt’, citeert ze een man die dagenlang vastgehouden en verkracht werd door dezelfde groep mannen die eerder hetzelfde deden met zijn vrouw en zus. Cikuru beklemtoont dat het niet om een alleenstaand geval gaat. ‘In Congo is de vernedering ondraaglijk voor mannen die zoiets meemaken.’

De rol die België kan spelen voor Congo is volgens Cikuru vooral indirect: aandacht blijven schenken aan de situatie, de kennis over Congo delen met de rest van de wereld en ook in gevoelige thema’s –zoals de rol van Rwanda in het conflict in Oost-Congo– een duidelijk standpunt innemen.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift

Word proMO* of Doe een gift