Senaat verdenkt Bush van olieopportunisme

President George W. Bush ligt in het Amerikaanse
Congres onder kruisvuur van Democraten én zijn eigen Republikeinse
partijgenoten. Zij begrijpen niet dat het Witte Huis de verketterde Sudanese
regering geen duimbreed in de weg wil leggen. Olie blijkt het glijmiddel
voor de gunst van Washington.


De Sudanese overheid regeert onder het vaandel van het Nationaal Islamitisch
Front (NIF) en voert al 19 jaar een gewapende machtsstrijd uit met gewapende
rebellen uit het zuiden van het land, het Sudanese
Volksbevrijdingsleger/-beweging (SPLA/M).

Het Amerikaanse Witte Huis oefent al geruime tijd zware druk uit op de
senaat, die sinds vorig jaar het Sudanese Vredespact (SPA) in beraad houdt.
Bush wil dat het daarbij blijft. Het pact, in feite een wetsontwerp,
schrijft voor dat bedrijven die zaken doen met Sudan, gestraft worden en uit
de Amerikaanse aandelenmarkten geschrapt worden. Dat geldt uiteraard ook
voor olieafnemers.

Zolang de olie-inkomsten naar Khartoem vloeien, is er zeer weinig dat de
Sudanese overheid tot onderhandelingen kan dwingen, riep Democraat Tom
Lantos vanop het spreekgestoelte. Hij verdenkt de machthebbers van het NIF
van dubbelspel: een vredestoneeltje spelen en tezelfdertijd een
vernietigingsoorlog voeren. Andere volksvertegenwoordigers beschuldigden
het Arabische, islamitische NIF van genocide tegen de zwarte christelijke
bevolking. Is er misschien geen punt waarop we moeten zeggen dat de maat
vol is (en financiële sancties treffen)? vroeg Bush’ partijgenoot Tom
Tancredo. Daar ben ik zeker van, maar zo ver is het nog niet gekomen,
pareerde Walter Kansteiner, vice-secretaris voor Afrikaanse Zaken.

Kansteiner kon eergisteren (woensdag) de commissie Buitenlandse Betrekkingen
van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden niet van de nobele intenties van
zijn president overtuigen. We beschouwen het (wetsontwerp) als een
precedent voor politieke inmenging in de Amerikaanse kapitaalmarkten. Dat
geeft de wereldbeurzen en hun eigenaars een verkeerd signaal, aldus
Kansteiner.

De gemoederen rond Sudan zijn al enkele maanden opgehitst. De hoop op vrede
is er na 19 jaar burgeroorlog nooit zo groot geweest. Twee weken geleden
maakte de speciale Amerikaanse gezant voor Sudan, senator John Danforth,
zijn aanbevelingen over aan president Bush. Danforth vraagt beide strijdende
partijen zich te houden aan vier vertrouwenwekkende maatregelen, waaronder
een twee maanden oud staakt-het-vuren in de Nubabergen. Dankzij de
wapenstilstand kon het Sudanese leger relatief ongestoord de zuidelijke,
olierijke West-Boven-Nijlprovincie binnentrekken. Meer dan 200.000 inwoners
werden uit hun huizen verdreven. Khartoem verbiedt hulporganisaties het
gebied te betreden. Toch zijn beide partijen verheugd over het
staakt-het-vuren.

Met een andere aanbeveling van Danforth zijn de rebellen van het SPLA/M het
helemaal niet eens. Danforth wil niet verder gaan dan een beperkte vorm van
autonomie voor het zuiden. Volgens de SPLA/M is dat een potentiële
bedreiging van de godsdienstvrijheid, iets waar de kemphanen het nochtans in
1997 over eens geraakten.

De belangrijkste aanbeveling, althans voor de Amerikanen, betreft de
Sudanese olie. Danforth dokterde een verdeelsleutel uit waarmee beide
partijen hun gewonnen olie mogen verkopen. Een algemeen staakt-het-vuren
voor alle olieproducerende gebieden is volgens Danforth de aanzet naar een
algemeen politiek akkoord. Critici zijn er echter van overtuigd dat de
SPLA/M dit nooit zal aanvaarden en vrezen dat de rebellen de VS stilaan niet
meer als neutraal gaan beschouwen, maar als een olieklant voor het regime.
De aanduiding van een zaakgelastigde in de Amerikaanse ambassade in Khartoem
is voor de rebellen een teken aan de wand.

Het gevolg is dat het engagement van Danforth en de VS in Khartoem opnieuw
ter discussie staan. Precies daarom trachtte Kansteiner eergisteren het
thuisland gerust te stellen. Zijn uitleg verontruste niet alleen de
volksvertegenwoordigers, maar ook semi-ngo’s als de Amerikaanse Commissie
voor Internationale Godsdienstvrijheid. Khartoem heeft geen enkele reden om
te stoppen met vechten. Danforth noch Bush hebben er een reden voor gegeven.
De enige manier is te snoeien in de Sudanese olie-inkomsten, verklaart
commissievoorzitter Michael Young.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2938   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift