Sex and the Asian city

Conservatieve imams in Pakistan die mee aan de kar trekken van seksuele voorlichting voor meisjes -faut le faire. In Brussel getuigden vrijdag 28 september mensen uit zeven Aziatische landen over creatieve manieren om jongeren meer bewust te maken van hun seksualiteit én van de noodzaak om onder andere hiv/aids te voorkomen.
  • Saleemullah Baig / UNFPA Een beetje verlegen, maar wel aandachtig Saleemullah Baig / UNFPA
Het wegwerken van de onwetendheid rond seksualiteit en seksuele gezondheid draagt niet bij tot een stijging van het aantal seksueel actieve jongeren, maar behoedt hen voor de gevaren die seks met zich kan meebrengen. Het opent ook de mogelijkheid tot gesprek over seks tussen jongeren en hun ouders en tussen jongeren onderling.
Dat is een van de conclusies die vrijdag werd getrokken op de slotbijeenkomst van RHIYA, een samenwerkingsproject tussen zeven Aziatische landen, de EU en het het VN programma bevolkingsprogramma (UNFPA). Het ‘Reproductive Health Initiative for Youth in Asia’ kwam tot stand door een gezamenlijk geloof in het belang van betere informatie, dienstverlening en onderricht voor jongeren en adolescenten in Azië met betrekking tot (hun) seksualiteit en seksuele gezondheid.

Strijd tegen conservatisme


“Ondanks de moeilijkheden en het vaak hardnekkig conservatief verzet van religieuze of politieke groeperingen, zijn alle betrokken landen (Bangladesh, Cambodja, Laos, Nepal, Pakistan, Sri Lanka en Vietnam) erin geslaagd om sterke vooruitgang te boeken inzake de bewustmaking van hun jongeren. Overal zijn ook toegankelijke informatie- en dienstencentra opgestart”, zegt Thierry Lucas, directeur van het RHIYA.
Vooral Vietnam en Cambodja spelen een voortrekkersrol, zo blijkt.
Ian Howie, vertegenwoordiger van UNFPA in Vietnam, wijst er hoe dan ook op dat er nog veel werk is in Vietnam. Het aantal abortussen in het land is nog nooit zo hoog geweest en net zoals vele andere landen in de regio heeft Vietnam te kampen met een immer groeiende seksindustrie, waardoor jaarlijks duizenden jongeren ten prooi vallen aan seksuele misbruiken en aan de seksueel overdraagbare ziekten.  

Belang van politieke en economische situatie


In Pakistan werden tot nu toe de minste resultaten geboekt. “Het spreekt voor zich dat de politieke en economische situatie van het land niet gunstig is voor een goede vooruitgang”, zegt Saleem Baig, die betrokken was bij het realiseren van het programma in Pakistan. “Maar ook mentaal is Pakistan niet klaar om onderwerpen als seksualiteit en seksuele gezondheid bespreekbaar te maken”.
“Nochtans staan de koran en de islam, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, heel open tegenover seksualiteit. Dat hebben we dan ook gebruikt om ouders en religieuze leiders van de belangen van ons project te overtuigen.” Door de koran te vertalen en lessen te geven in religieuze scholen, heeft RHIYA in bepaalde districten toch veel steun gekregen en werd de betrokkenheid van ouders erg groot.

Uitdagingen


Nu het RHIYA-project ten einde loopt, moeten de landen trachten te zorgen voor continuïteit en voor de verbreding van wat al gerealiseerd werd. “Vooral de investering in basisonderwijs en secundair onderwijs is essentieel voor het voortbestaan en voor de verdere uitbreiding van hetgeen we tot nu hebben bereikt”, zegt Howie. “Hoe beter de jongeren zijn opgeleid, hoe minder kwetsbaar ze zijn en hoe kleiner de kans is dat ze slachtoffer worden van problemen die samenhangen met hun gezondheid.”

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2819   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift