Singapore, de groenste metropool van Azië

Singapore is de groenste stad van Azië. Dat blijkt uit de Asean Green City Index, een studie uitgevoerd door de Economist Intelligence Unit (EIU) in opdracht van het Duitse bedrijf Siemens.

In totaal werden 22 grote Aziatische steden onderzocht in acht categorieën: energie en CO2, landgebruik en gebouwen, vervoer, afval, water, sanitaire voorzieningen, luchtkwaliteit en milieubeleid. Singapore scoort als enige Aziatische stad ruimschoots boven het gemiddelde . Daarna volgen Hong Kong, Seoul, Taipei, Osaka, Tokyo en Yokohama, die met hun resultaten ook flink boven het gemiddelde uitkomen.

Op twee vlakken blijken de Aziatische steden groener dan Europa. De gemiddelde jaarlijkse CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking is 4,6 ton, terwijl dat in Europa 5,2 ton is. Gemiddeld produceren de 22 Aziatische steden 375 kilo afval per hoofd van de bevolking per jaar, in tegenstelling tot 511 kilo in Europa en 465 kilo in Latijns-Amerika. Alle onderzochte steden blijven echter achter op het gebied van hernieuwbare energie. Ook de gemiddelde luchtverontreiniging is in alle onderzochte steden hoger dan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Maar het milieubewustzijn groeit en alle steden hebben uitgebreide milieurichtlijnen. Voor de toekomst is dat zeker geen luxe, want Azië kent een snelle verstedelijking die gepaard zal gaan met een hoger energieverbruik.

Volgens Jan Friederich, onderzoekshoofd van de EIU-studie, betekent een hoger inkomen in Azië niet noodzakelijk een hoger energieverbruik. ‘Terwijl het verbruik aanzienlijk stijgt tot een jaarlijks bruto binnenlands product van ongeveer 15.000 euro per hoofd van de bevolking, daalt het weer wanneer het inkomen hoger stijgt dan dat’, aldus Friederich. Ook vallen steden die goed presteren in de index volgens Friederich op door hun vermogen om milieuprojecten succesvol te implementeren en consequent te handhaven.

De methodiek van de EIU werd ontwikkeld in samenwerking met vertegenwoordigers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de Wereldbank en Citynet, het regionale netwerk in Azië van de lokale overheden.

Eerder analyseerde de EIU voor Siemens ook de Europese landen met de European Green City Index, die in 2009 Kopenhagen benoemde als de groenste Europese metropool. In 2010 was het met Latijns-Amerikaanse Green City Index de beurt aan de Braziliaanse stad Curitiba. Vergelijkbare studies zijn gepland voor andere delen van de wereld.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2838   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift