Slechte gezondheidszorg hindert armoedebestrijding

Afrika zal nooit uit de armoede losraken als “stille epidemieën” zoals kinder- en moedersterfte niet aangepakt worden. Enkele van de grootste gezondheidsproblemen in Afrika verslechteren nog, ondanks pogingen om ze aan te pakken, blijkt uit het regionaal Gezondheidsrapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).
Uit het WGO-rapport blijkt dat chronische ziekten zoals diabetes nog altijd veel voorkomen, ondanks pogingen om de opmars ervan te stoppen. Het rapport ziet ook lichtpuntjes, zoals de aanpak van HIV/aids en de kindersterfte, maar de cijfers blijven ontstellend. Van de twintig landen met de hoogste geboortesterftecijfers ter wereld, liggen er negentien in Afrika. De regio heeft het hoogste aantal doden ter wereld bij pasgeborenen.

Bij 910 op 100.000 geboorten sterft de moeder, in 1990 ging het nog om 870 sterfgevallen. De millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties zijn gericht op het verlagen van moedersterfte tot 228 per 100.000 geboorten tegen 2015. Om de problemen aan te pakken heeft Mali 35 gezondheidscentra opgericht waar vrouwen kunnen bevallen en waar een medisch team een keizersnede kan uitvoeren in noodgevallen.

Hoewel Afrika slechts 11 procent van de wereldbevolking telt, of 738 miljoen mensen, heeft het continent te kampen 60 procent alle wereldwijde besmettingen met HIV/aids. Meer dan twintig miljoen Afrikanen zouden besmet zijn met HIV/aids waardoor het de belangrijkste doodsoorzaak blijft onder volwassenen. Steeds meer mensen krijgen wel levensbeschermende behandelingen.

Negentig procent van de malariagevallen komt voor in Afrika, vooral bij kinderen onder de vijf jaar. Wel ontwikkelen de meeste landen nu betere behandelingstechnieken, blijkt uit het rapport. Van de 42 door malaria geplaagde landen op het continent, hebben er nu 33 een efficiënt anti-malariamedicijn ter beschikking. Jaarlijks sterven nog één miljoen Afrikanen aan malaria. Andere ziektes zijn zo goed als uitgeroeid, zoals rivierblindheid en de Guinea wormziekte. Lepra, de ziekte die aangeduid wordt met melaatsheid, besmet nog 1 op de 10.000 mensen in de regio.

De meeste landen boeken ook vooruitgang in preventie bij kinderziektes. Polio is bijna uitgeroeid, 37 landen bereiken al 60 procent van de kinderen met vaccinaties tegen mazelen. Sinds 1999 is het aantal doden door mazelen gehalveerd. In 2005 kregen 75 miljoen kinderen een vaccin tegen mazelen.

De Afrikaanse gezondheidssystemen staan onder druk door de hoge graad van levensbedreigende besmettelijke ziekten. Daarnaast neemt het aantal niet-besmettelijke ziekten ook toe, zoals een verhoogde bloeddruk en hart- en vaatziekten. Sanitaire basisvoorzieningen blijven voor veel Afrikanen onbereikbaar. Slechts 58 procent van de mensen in Afrika bezuiden de Sahara, heeft toegang tot veilig drinkwater.

Het continent moet verder bouwen op de vooruitgang die de voorbije jaren geboekt is. “We kennen de uitdagingen en we weten hoe we die moeten aanpakken, maar we moeten erkennen dat het broze gezondheidssysteem in Afrika een barrière vormt voor het toepassen van de oplossingen die in het rapport vermeld staan”, aldus de regionale WHO-directeur Luis Gomes Sambo in de Afrikaanse krant Mail&Guardian.

Sommige publieke gezondheidsdiensten kunnen wel degelijk een verschil maken volgens Sambo. Zo rijdt in Zuid-Afrika een trein rond met aan boord hooggeschoold medisch personeel. De trein bereikt landelijke gebieden en kon op die manier al meer dan 1,3 miljoen mensen behandelen.

Het rapport stelt dat Afrikaanse landen zich noch economisch, noch sociaal kunnen ontwikkelen zonder grote verbeteringen in de gezondheidstoestand van de Afrikanen. MDG4 MDG5 MDG6

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2643   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift