Slim Europees stroomnet in de steigers

België en zijn buurlanden zijn begonnen met de voorbereiding van een slim stroomnet. Het moet de massale toevoer van schone energie uit de talrijke windparken in de Atlantische Oceaan en de Noordzee en van andere hernieuwbare energiebronnen aankunnen.
In december kwamen delegaties van België, Nederland, Groot-Brittannië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg een eerste keer samen. Tijdens een tweede bijeenkomst op 9 februari in Berlijn zal een coördinatiegroep opericht worden die de start van de werkzaamheden in 2011 moet voorbereiden. Het nieuwe net moet tegen 2020 operationeel zijn en zal zo’n 30 miljard euro kosten.
Rainer Brüderle, de Duitse minister van Economie, bevestigde de plannen op een persconferentie in januari. “Duitsland en andere landen hebben ambitieuze plannen voor de bouw van nieuwe windparken en de internationale coördinatie van de nationale netwerken is daarom van strategisch belang”, zei hij. “We willen een fundamentele hervorming van de hele Europese energiesector.”

Absorberen


Het nieuwe stroomnet, dat de helft van het continent zal beslaan, moet vooral kunnen omgaan met de energievoorziening van hernieuwbare bronnen die sterk afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. Het moet veel energie kunnen opslaan op piekmomenten. Deskundigen en milieuorganisaties vragen al jaren om zo’n netwerk. De European Wind Energy Association drong vorig jaar nog sterk aan op de aanleg van een nieuw net. “Het huidige Europese netwerk is niet in staat om de enorme energietoevoer van windparken en zonnepanelen te absorberen, laat staan die te beheren”, zegt Sven Teske van Greenpeace.
Het is vooral belangrijk dat het net kan voldoen aan de basisbehoefte. Het moet het piekaanbod van de hernieuwbare energiebronnen kunnen absorberen en de energie kunnen opslaan voor momenten dat er minder aanbod is. Digitale technologie is daarvoor van groot belang. Er moet immers goed gecontroleerd worden hoeveel energie er op het net terecht komt, en hoeveel er verbruikt wordt, zelfs tot op het niveau van huishoudapparaten.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2886   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift