Sociaal protest legt Peru plat

De Peruaanse bevolking betoogt massaal voor de uitvoering van minimumloonakkoorden die eerder afgesloten waren met de overheid. Na protesten door boeren en inheemse gemeenschappen stapten in de hoofdstad Lima duizenden leerkrachten, arbeiders en ambtenaren op.
De sociale onrust in Peru groeit al een tijdje en wordt nog versterkt door de daling van de koopkracht. Vorige week donderdag braken straatprotesten uit in verschillende Amazoneregio’s na de uitvaardiging van een omstreden decreet door president Alan García. Dat maakt het voor privé-investeerders makkelijker om in inheemse gebieden te opereren. De nieuwe regelgeving is een rechtstreeks gevolg van de verschuiving van macht van de wetgevende naar de uitvoerende macht onder de vrijhandelsakkoorden tussen Peru en de Verenigde Staten.
“Dit is geen staking door terroristen, mensen die het land willen destabiliseren of Chavistas (fans van de Venezolaanse president Hugo Chávez, nvdr)”, benadrukt de secretaris-generaal van de Nationale Vakbond van Peruaanse Arbeiders (CGTP), Mario Huamán. Hij wijst erop dat het om vreedzame betogingen gaat, afgezien van één uitzondering in de provincie Madre de Dios, waar een zetel van de lokale regering in brand werd gestoken.
Minister van Binnenlandse Zaken Luis Alva Castro veroordeelde de protesten en zei dat de ordediensten tweehonderd mensen gearresteerd hebben. De beslissing van Castro om ook militairen in te zetten tegen de betogers lokte veel verontwaardiging uit van sociale leiders en politieke analisten.

“Belofte maakt schuld”


De vakbonden vragen dringende maatregelen om de koopkracht op te krikken en de lonen van de arbeiders zoals beloofd op te trekken. Ze willen bovendien dat García zijn economische vrijhandelsmodel aanpast. Zo moet de overheid belastingen heffen op de enorme winsten die mijnbedrijven opstrijken als gevolg van de prijsstijging van mineralen op de wereldmarkt.
García had dat tijdens zijn verkiezingscampagne beloofd,  samen met een nieuw belastingsstelsel dat voor meer gelijkheid moest zorgen.
Verschillende regionale vakbonden vragen bovendien dat de overheid eindelijk werk maakt van de uitvoering van verschillende alkoorden die ze met de vakbonden en lokale besturen ondertekende. Tijdens zijn al meer dan twee jaar durende bewind heeft García 35 akoorden getekend met regionale  en lokale overheden, maar volgens de vakbonden is amper een derde daarvan uitgevoerd.
“Het is een grap. Als we protesteren, roept de regering op tot dialoog. Maar vervolgens weigert ze de gemaakte afspraken na te leven omdat ze aan de centrale macht wil vasthouden”, zegt Efraín Yepez, hoofd van de arbeidersbond in de provincie Cusco.
Volgens politiek analist Carlos Reyna is precies die centralisatie van de macht de grootste struikelblok voor de uitvoering van de akkoorden. Maar ook de persoon van García zelf zorgt voor wrevel. “Een deel van de bevolking vindt hem onsympathiek, en hij is agressief in de onderhandelingen met sociale leiders. Dat helpt niet om de problemen op te lossen”, aldus Reyna.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3146   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift