Soedan bombardeert dakloze burgers

Soedan wil de rebellen op zijn grondgebied treffen met bombardementen, maar vooral burgers zijn het slachtoffer. Volgens de rebellen voert de Soedanese overheid een oorlog tegen haar eigen bevolking.

Hawa Jundi is haar dorp in de provincie Blauwe Nijl, in het uiterste zuidoosten van Soedan, ontvlucht door de bombardementen van het Soedanese leger. Ze is een van de velen – 600.000 volgens de rebellen in de zuidelijke provincies in Soedan – die op de vlucht zijn. Door de afwezigheid van hulporganisaties is het onmogelijk het exacte getal te bepalen.

Jundi is dakloos en eet één maaltijd per dag. Ze gaat op zoek naar wilde planten en zoekt koren op verlaten boerderijen. Ze was op zoek naar goud in een rivierbedding toen ze bijna getroffen werd door de scherven van een bom.

“Ik weet niet waarom de Antonov ons kwam bombarderen, maar we verlieten ons dorp en kwamen naar hier. Nadat we hier aangekomen waren, ontdekten we dat de Antonov ook hier bombardementen uitvoert,” zegt Jundi, die ronddoolt op zoek naar een veilige plaats.

Zwanger

In het dorpje Maiyes, zo’n 20 kilometer van de frontlinie, getuigen dorpelingen dat een familie van zes gedood werd toen een bom op hun hut viel vorige week. Het enige wat overbleef was een krater. Overal lagen verwrongen granaatscherven en huishoudelijke voorwerpen, waaronder een kinderschoentje.

“Een van de slachtoffers was zwanger, haar maag werd doorboord”, zegt Heder Abusita, het dorpshoofd. “Rueana Murdis is ook gedood, samen met haar kind. En dan is er nog Bushara. Hij stierf hier, in dit huis. Zijn voeten waren afgerukt, en zijn maag was ook doorboord.”

Gewonde dorpsbewoners hoeven niet te rekenen op medische hulp. Het enige ziekenhuis in het rebellengebied ligt drie uur verder, langs moeilijk begaanbare wegen.

Rebellen

In de aanloop naar de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan op 9 juli ontstonden in de olierijke grensregio Abyei gevechten tussen de Soedanese overheid en de rebellen van SPLM-N, een (Noord-)Soedanese afsplitsing van de Soedanese Volksbevrijdingsbeweging, die vooral in Zuid-Soedan actief is. Die rebellenbeweging streed voor de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan.

Een deel van de bevolking in de regio Abyei identificeert zich met Zuid-Soedan. Aan de mensen in de grensregio werd een apart referendum beloofd om te beslissen bij welk land ze zouden horen, maar dat referendum kwam er uiteindelijk niet. In september kwam het tot een hevige confrontatie tussen het leger en de rebellen. Sindsdien voert het leger regelmatig bombardementen uit.

Volgens de rebellen van SPLM-N voert de Soedanese overheid een oorlog tegen haar eigen bevolking. “De voornaamste strategie van Khartoem bestaat erin de burgerbevolking te bombarderen om de wil van de strijders te breken. Zij zijn de verwanten van de strijders – vaders, moeders, echtgenotes, kinderen. Vandaar het idee dat ze op die manier de wil van de strijders zullen breken”, zegt Malik Agar, de leider van SPLM-N.

Volgens de Soedanese overheid worden er geen burgers geviseerd. Ze zegt enkel militaire doelwitten te willen treffen. Volgens mensenrechtengroeperingen zijn de bombardementen wel gericht op burgers. In elk geval maakt het leger gebruik van Antonov bommenwerpers. Die vliegtuigen werden in 1968 gebouwd door de Sovjets en staan bekend om hun onnauwkeurigheid.

Ziekenhuis

In het ziekenhuis in het rebellenbolwerk Kurmuk, het enige ziekenhuis in rebellengebied, is Evan Atar de enige dokter. Hij zegt dat het ziekenhuis door zijn voorraden heen raakt. Hij voegt eraan toe dat het ziekenhuis iedereen behandelt, soldaten, rebellen en burgers.

In een kamer in het ziekenhuis ligt een SPLM-N-strijder. Hij komt van de frontlinie en is net naar het ziekenhuis gebracht. Atar legt uit dat de gewonde geraakt is aan zijn been. Hij heeft een dosis ketamine toegediend gekregen, een medicijn dat hallucinaties veroorzaakt. “In het begin geven we een volledige verdoving, zodat hij slaapt. Maar om zijn wonden verder te behandelen kunnen we hem niet de hele tijd blijven verdoven. Daarom geven we hem ketamine. Zo voelt hij de pijn ook niet.”

In een andere kamer ligt een oudere man, Alton Osman. Hij heeft verbanden aan zijn dij en aan zijn arm. De arm moest bijna geamputeerd worden, legt Atar uit. Osman werd geraakt door een stuk bom. Uiteindelijk werd hij gevonden door SPLM-N-strijders, die hem naar het ziekenhuis brachten.

Burgeroorlog

Agar roept de internationale gemeenschap op om de regering onder druk te zetten de bombardementen te stoppen. Ook roept hij op hulporganisaties toe te laten tot het getroffen gebied om in voedsel en medicijnen te voorzien voor de bevolking. Die hulporganisaties zijn weggejaagd door de aanhoudende bombardementen, waardoor ze niet veilig kunnen werken.

Het voedseltekort leidt tot grote vluchtelingenstromen. Volgens de Verenigde Naties verblijven al 30.000 mensen in vluchtelingenkampen in Ethiopië.

De Internationale Crisisgroep (ICG), een denktank die in Brussel gevestigd is, waarschuwt dat het conflict tussen de overheid en de rebellen kan ontsporen in een nieuwe burgeroorlog. Soedan had in de vorige eeuw al met twee burgeroorlogen af te rekenen. Volgens ICG is president Omar al-Bashir omringd door hardliners die een militaire aanpak bepleiten in plaats van onderhandelingen. “Daardoor worden Soedans versplinterde rebellengroeperingen en oppositiebewegingen samengedreven, waardoor een burgeroorlog zou kunnen ontstaan”, zeggen ze.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2886   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift