Sp.a-spirit plant holdup op defensiebudget

Onder het motto “Maak de kassen van het leger wat leger” wil het kartel sp.a-spirit het Belgische defensiebudget 900 miljoen euro lichter maken om tegen 2010 de 0,7-norm voor ontwikkelingssamenwerking te halen. De Vlaamse Noord-Zuidkoepel 11.11.11 bracht dinsdagavond vertegenwoordigers van zes Vlaamse partijen samen voor een debat. België gaat op 10 juni naar de stembus.
België heeft zich geëngageerd tegen 2010 het equivalent van 0,7 procent van zijn Bruto Binnenlands Product (BBP) te besteden aan ontwikkelingssamenwerking. Om die internationale fatsoennorm te halen, moeten er tegen 2010 900 miljoen euro aan bijkomende middelen worden gevonden.
Spirit-voorzitter Geert Lambert kondigde aan dat het linkse kartel sp.a-spirit dat geld wil halen op de begroting van Defensie. Volgens sp.a-kamerlid Dirk Van Der Maelen is die budgettaire speelruimte aanwezig omdat de kosten voor een eengemaakte Europese defensie lager zullen uitvallen dan wat de 25 EU-lidstaten aan hun aparte legers uitgeven.
Om de operatie mogelijk te maken, zou de sp.a - indien aanwezig bij de volgende regeringsvorming - zowel de posten van Ontwikkelingssamenwerking als Defensie opeisen. Ook de vertegenwoordiger van de open VLD, de Brusselse minister van Financiën Guy Vanhengel, ziet het voorstel zitten: “Bij Defensie moeten we een flink pak kunnen halen”.

“Restministers”


Dat er in de huidige legislatuur niet meer vooruitgang is geboekt in de richting van de 0,7-norm, wijten de vertegenwoordigers van de regeringspartijen aan een gebrek aan politieke wil van de twee laatste liberale ministers van Ontwikkelingssamenwerking, Mark Verwilghen (VLD) en Armand De Decker (MR). “De laatste twee ministers waren ‘restministers’ ”, zei Van Der Maelen. Vanhengel achtte het nog mogelijk het gat nog dicht te rijden, wanneer een minister wordt gevonden om “op het juiste moment de juiste pressing te zetten.”
Namens de oppositiepartij CD&V zei senator Sabine de Bethune nogal geshockeerd te zijn over de manier waarop sp.a-spirit en de VLD de verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid afwentelen op hun coalitiepartner, de Franstalige liberalen. De CD&V wil de 0,7-norm halen door niet alleen op defensie maar “op alle posten” te besparen en sloot niet uit hiervoor ook een nog in te voeren belasting op vliegtuigtickets te gebruiken. De Bethune verwees ook naar Belgische defensieverplichtingen in EU- en NAVO-verband, die een rem zetten op besparingen bij het leger.
Ook inzake de politiek tegenover Congo namen de regeringspartijen afstand van het beleid van Armand De Decker. Vanhengel wil voorrang geven aan de vergroting van het bestuurlijk vermogen in Congo en zei zich minder te kunnen vinden in de “kinderachtige filosofie” van De Decker en de “dwaze filosofie” van minister van Defensie André Flahaut (PS).
Enkel Vlaams parlementslid Jan Loones van de N-VA vond dat de hulp en de politiek tegenover Congo gescheiden moeten blijven en pleitte voor een “grotere generositeit” tegenover de “broedervolkeren” in Centraal-Afrika. De koudwatervrees van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking tegenover Centraal-Afrika is misplaatst, vond de N-VA’er.
Sabine de Bethune zei dat er een mechanisme moet komen om de evolutie inzake goed bestuur in Congo nauw op te volgen maar dat intussen de civiele maatschappij niet in de kou mag blijven staan. De CD&V-senator is ook verontrust over het feit dat in de Belgische samenwerkingsakkoorden met Congo slechts een relatief klein bedrag (6,5 miljoen euro) is uitgetrokken voor plattelandsontwikkeling.

Federalisering ontwikkelingssamenwerking


In het debat over de federalisering van de ontwikkelingssamenwerking kwamen de breuklijnen tussen de erfgenamen van de voormalige Volksunie en hun huidige kartelpartners bovendrijven. De vertegenwoordigers van N-VA en Spirit pleitten als enigen voor de volledige uitvoering van de Lambermont-akkoorden en de federalisering van de ontwikkelingssamenwerking voor de beleidsdomeinen die niet langer federale materie zijn. Ze verweten hun kartelpartners sp.a en CD&V hierover op federaal en Vlaams niveau een anders standpunt in te nemen.
Zowel Van Der Maelen als Vanhengel toverden op het einde van het debat nog een konijn uit hun hoed. Van Der Maelen stelde namens de sp.a voor 1 procent van het Belgische budget voor gezondheidszorg, 180 miljoen euro, te reserveren voor een Wereldziekenfonds dat de basisgezondheidszorg moet financieren in arme landen, op voorwaarde dat die zelf minstens 3 procent van hun BBP aan gezondheid uitgeven.
Vanhengel zei dat hij “met de ploeg van de Memorial Van Damme” volgend jaar in Rwanda een atletiekmeeting wil organiseren om het Centraal-Afrikaanse land eens op een positieve manier in het nieuws te brengen.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2938   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift