Dossier: 

Spaanse protestbeweging zwermt uit naar de wijken

De Spaanse protestbeweging 15M probeert voet aan de grond te krijgen in de wijken van steden en kleinere gemeenten. De actievoerders hopen op die manier hun verzet tegen het politieke en economische systeem in Spanje een langere adem te geven.

De massale acties tegen de politieke elite in Spanje begonnen op 15 mei op de Puerta del Sol, het centrale plein van Madrid. Algauw breidde het protest zich uit naar de belangrijkste pleinen in andere steden. Maar de nieuwe slogan luidt Toma los barrios – Op naar de wijken.

“Het idee is dat de beweging zich decentraliseert en blijft werken in de wijken en in de dorpen”, zegt Laura Rueda (29), een werkloze journaliste die een van de woordvoerders van 15M is in het Zuid-Spaanse Malaga. Net als in andere steden zijn de actievoerders in Malaga er nog niet uit of en hoe ze hun tentenkamp op het centrale stadsplein zullen voortzetten. “We willen het plein behouden als een referentiepunt, maar het doel is dat de beweging in de wijken verder werkt”, zegt Rueda.

Op vier juni overlegden actievoerders uit verschillende Catalaanse steden in Barcelona over wat er met het tentenkamp op de Plaza de Cataluña moet gebeuren, en hoe ze hun strijd op andere manieren kunnen voortzetten. Op diezelfde dag werd ook in Madrid over die vragen gediscussieerd. Daar waren woordvoerders van meer dan dertig tentenkampen uit Spaanse steden samen om hun eisen op elkaar af te stemmen en tot een betere samenwerking te komen.

Ontruiming

Veel stadsbesturen beginnen het op hun heupen te krijgen door de aanhoudende bezetting van hun grootste pleinen. In Barcelona probeerde de politie al op 27 mei het tentenkamp op de Plaza de Cataluña op te ruimen. In Madrid klagen de handelaars rond de Puerta del Sol dat hun omzet nu al bijna een maand veel kleiner is dan normaal.

Het Spaanse volksprotest stak de kop op net voor de lokale en regionale verkiezingen van 22 mei. De onvrede onder de talrijke werkloze of slecht verdienende Spaanse jongeren die toen zichtbaar werd, was in de hand gewerkt door de besparingskoers die de regering van José Luis Rodríguez Zapatero sinds mei vorig jaar vaart. De overheidsfinanciën zijn daardoor verbeterd, maar er is stevig gesneden in de openbare uitgaven en het aantal werklozen is opgelopen tot meer dan vier miljoen, ruim 19 procent van de actieve bevolking.

De verkiezingen draaiden uit op een verpletterende nederlaag voor de regerende PSOE en een grote overwinning voor de conservatieve PP. Het sociaaleconomisch beleid lijkt daarmee niet volgens de wensen van de betogers te zullen veranderen.

Minder aandacht

Intussen neemt de aandacht voor de protestbeweging af. Door een sterkere aanwezigheid op lokaal niveau hopen de actievoerders te vermijden dat hun eisen helemaal geen weerklank meer krijgen.

Op 28 mei werden de vergaderingen die tot daartoe centraal in het tentenkamp op de Puerta del Sol waren gehouden, een eerste keer verplaatst naar 41 wijken in Madrid en 80 gemeenten in de omgeving. Sindsdien wordt er op veel van die plaatsen wekelijks vergaderd. De verslagen verschijnen op een speciaal blog.

De actievoerders in Malaga dienden op 31 mei in het parlement van de autonome regio Andalusië voorstellen in om de inbreng van burgers in het politieke besluitvormingsproces in de regio te vergroten.

De initiatiefnemers van het volksprotest komen ook op voor meer mogelijkheden voor burgers om het doen en laten van politici te controleren, een hervorming van het kiesstelsel, een duidelijkere scheiding van de wetgevende en de uitvoerende macht en een hardere aanpak van de corruptie.

Binnen de beweging gaan er stemmen op om te gaan samenwerken met politieke partijen om niet geïsoleerd te raken. Op die manier zouden de eisen van 15M ook een rol kunnen spelen bij de parlementsverkiezingen die voor maart 2012 gepland zijn maar misschien vervroegd worden.

Op 19 juni houden de actievoerders in verscheidene Spaanse steden gelijktijdig betogingen. Die kunnen duidelijk maken hoe sterk de beweging nog is.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift