Dossier: 

Spanjaarden willen dat rijken meebetalen aan crisis

Nu zich navolging van demonstraties in New York (Occupy Wall Street) wereldwijd protesten tegen sociale en economische ongelijkheid aandienen, eisen Spaanse burgers een einde aan belastingvoordelen voor rijken.

Duizenden mensen in 166 steden in Spanje, los verenigd in de M15-beweging, willen dat bedrijven meer belasting gaan betalen, zodat “de rijken ook meebetalen aan de crisis.”

De meeste belasting wordt in Spanje opgebracht door de werkende middenklasse. De belastingverschillen zijn door de economische crisis op twee manieren versterkt, zegt Francisco de la Torre Díaz, woordvoerder van Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). “Ten eerste door de verhoging van de indirecte belastingen, zoals de btw, maar meer nog door een verlaging van de belasting voor bedrijven.”

De belasting voor bedrijven nam in de afgelopen jaren gestaag af. “Tussen 2007 en 2010 is het bedrag aan belasting voor bedrijven aanzienlijk gedaald. Haalde de staat voorheen bijna 45 miljard euro binnen, nu is dat minder dan 16 miljard”, zegt hij.

Dat betekent een aanzienlijk inkomstenverlies voor de overheid. En het gaat om geld dat gebruikt had kunnen worden voor openbare programma’s die nu geschrapt worden. 

Speculatie

Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, een organisatie die zich bezighoudt met sociale verantwoordelijkheid bij bedrijven, meldt bovendien dat 80 procent van de Spaanse bedrijven aan de IBEX 35, de aandelenindex van de belangrijkste Spaanse effectenbeurs, geld hebben in belastingparadijzen.

Ook econoom en ontwikkelingsexpert Manuel de la Iglesia-Caruncho acht het noodzakelijk dat de rijkste bedrijven meer bijdragen aan het wegwerken van de overheidstekorten door meer belasting te betalen. Een eerlijker belastingsysteem kan het begrotingstekort terugdringen en een einde maken aan overdreven speculatie op de financiële markten. Ook zou er zo meer geld beschikbaar komen voor publieke diensten.
 
“Maar dan moet het geld ook daadwerkelijk gebruikt worden voor werkgelegenheid, onderwijs, gezondheidszorg, onderzoek en ontwikkeling en het milieu.”
 
Het argument dat hogere belasting voor bedrijven investeringen ontmoedigt en leidt tot een afname van consumptie, is niet steekhoudend volgens Iglesia-Caruncho. Hij verwijst naar de Scandinavische landen, waar hoge belastingen worden geheven en waar toch sprake is van groei en een toename van de consumptie.

Scandinavische landen zijn volgens hem beter bestand tegen economische onrust, omdat ze hun welvaart beter distribueren.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2819   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift