Sri Lankaanse rijst op agenda van Rio+20

De veranderende weerpatronen hebben grote impact op de rijstoogst van Sri Lanka. In de aanloop naar Rio+20, vragen plaatselijke rijstexperts meer inspanningen om de boeren daarover te informeren.

Het afgelopen jaar was rampzalig voor Sri Lanka, dat 17 procent van zijn jaarlijkse rijstoogst vernield zag door uitzonderlijk hevige regenval, gevolgd door een periode van extreme droogte.

“Ik heb twee weken lang een reddingsvest gedragen tijdens het werk” zegt Ponnabalam Thanesvaran, uit Verugal, een kustplaats in het noordoosten van Sri Lanka. “Het was onvoorstelbaar hoe we in een tijdsspanne van minder dan een jaar, overstromingen én droogte moesten trotseren.”

Met Rio+20 in het vooruitzicht, de VN-duurzaamheidstop die volgende maand in Rio De Janeiro plaatsvindt, vragen plaatselijke experts meer inspanningen om de boodschap over de wijzigende klimatologische omstandigheden te kunnen uitdragen naar de meest kwetsbare  – en de minst geïnformeerde burgers. Daaronder vallen ook de rijstboeren op het platteland van Sri Lanka.

Wachten op de regen

Voor 2012 zijn de verwachtingen voor de rijstoogst beter, voornamelijk omdat de weersomstandigheden tot nu toe vrij stabiel bleken.

Toch vragen experts zoals Nimal Dissanayake, hoofd van het Onderzoeks- en Ontwikkelingsinstituut voor Rijst (RRDI), meer aandacht voor het veranderende klimaat. Elke verandering in de rijstproductie heeft immers een belangrijke impact op het land dat per huishouden zo’n 36 kilo rijst per maand consumeert. Voor veel families op het platteland  is rijst de basis voor de drie dagelijkse maaltijden.

Onderzoek van de Sri Lankaanse Stichting voor Milieu, Klimaat en Technologie heeft aangetoond aan dat de opbrengst van rijst de laatste twintig jaar “significant” is gewijzigd.  De onderzoekers wijten dat rechtstreeks aan de veranderingen in het regenpatroon.

Dissanayake legt uit dat de boeren in Sri Lanka grotendeels afhankelijk zijn van het regenwater voor de rijstoogst. “De landbouwers begrijpen de ernst van de situatie niet. Ze zijn nog steeds gewend om te wachten op regen of op de overheid om water uit de reservoirs vrij te geven”.

Armemensenvoedsel

Het RRDI heeft ondertussen rijstvariëteiten ontwikkeld die extremere weersomstandigheden kunnen doorstaan, maar vooralsnog tonen de boeren weinig initiatief om daarop over te schakelen.

Dissanayake legt uit dat rijst nog steeds beschouwd wordt als “armemensenvoedsel”, en dus op weinig interesse kan rekenen van het grootkapitaal. Het gevolg is dat er “weinig geïnvesteerd wordt in nieuwe technologieën of overgangsmethodes.”

Meer uit het dossier Rio+20

Veel economieën hebben aanzienlijk vooruitgang geboekt op klimaatgebied.
Nu de Millenniumdoelen (MDG’s) hun deadline in 2015 naderen, bezinnen de Verenigde Naties (VN) zich op een ander langetermijn-actieplan: de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’
Friends of Europe
In 2015 lopen de millenniumdoelstellingen (MDG’s) af en die datum nadert met rasse schreden, gezien het vele werk dat nog rest.
CC Alcindo Correa Filho
In juni vond in Rio de Janeiro de VN-conferentie voor Duurzame Ontwikkeling plaats.