Staat van beleg in Filipijnen: mensenrechtenorganisaties bezorgd

Deze zaterdag kondigde Gloria Arroyo, presidente van de Filipijnen, een staat van beleg af in de zuidelijke provincie Maguindanao. Verschillende mensenrechtenorganisaties uiten hun bezorgdheid over deze nieuwe evolutie.
In de nasleep van het Maguindanao bloedbad, waarbij 57 mensen vermoord werden, kondigde Arroyo een staat van beleg af in de provincie. De machtige Ampatuan-familie, een sterke bondgenoot van Arroyo in het zuiden, wordt gelinkt aan de moordpartij.
De groep van 57 was op weg naar een lokaal stembureau om hun kandidaat voor de gouverneursverkiezingen van mei 2010 in te schrijven. Onderweg hielden paramilitairen hen tegen en werden ze standrechterlijk geëxecuteerd. Voorlopig zijn 161 personen in beschuldiging gesteld voor het bloedbad, waaronder Amputuan jr., plaatselijk burgemeester en zoon van de zittende gouverneur in Maguindanao.
Onder het gouverneurschap van de Ampatuan-familie zijn verschillende burgermilities opgericht om de communistische en islamitische rebellengroepen in het zuidelijke eiland Mindanao te bestrijden. Met meer dan 2000 ‘soldaten’ hadden de Ampatuans een heus privéleger ter beschikking. Het zijn net leden van dat leger, onder bevel van de Ampatuans, die verantwoordelijk worden geacht voor de moordpartij.
Het bloedbad betekende een nieuw hoofdstuk in een lang verhaal van politieke moorden en straffeloosheid in Mindanao. Nu Arroyo de krijgswet heeft afgekondigd, vrezen mensenrechtenorganisaties voor nog meer schendingen van fundamentele rechten.

Een verdeeld land


De publieke opinie in de Filipijnen is verdeeld over de staat van beleg. Aanhangers van het huidige politieke bestel staan lijnrecht tegenover een grote groep advocaten, mensenrechtenactivisten en journalisten. Onder de 57 doden bevonden zich dertig journalisten en twee advocaten.
Volgens de Filipijnse krant, The Philippine Star, zijn de meeste rechtsdeskundigen het erover eens dat het om een onwettelijke staat van beleg gaat. Filipijnse mensenrechtenadvocaat, Joven Laura, benadrukt dat de krijgswet enkel toegepast mag worden indien er sprake is van een rebellie of invasie. Elke andere reden zou ongrondwettelijk zijn: ‘Wat in Maguindanao is gebeurd, is duidelijk een geval van massamoord en niet van rebellie’.
De classificatie van de moordpartij als rebellie is problematisch volgens Joaquin Bernas, lid van de Constitutionele Commissie. Hierdoor kan de presidente amnestie verlenen aan de “rebellen” na hun finale veroordeling. Bovendien heerst de vrees dat Arroyo de krijgswet zal aangrijpen om ook na 2010 aan de macht te blijven, wanneer haar ambtstermijn officieel is afgelopen. De Filipijnse grondwet bepaalt immers dat verkiezingen enkel eerlijk kunnen verlopen als de publieke veiligheid niet in het gedrang is.

Internationaal Mensenrechtendag


De Internationale Federatie van Journalisten (IJF) riep woensdag 9 december al uit tot internationale dag in solidariteit met de vermoorde Filipijnse journalisten. In totaal zijn al 106 journalisten vermoord onder het regime van Arroyo. Van 6 tot 10 december ondernam de IJF een reis naar Mindanao om de omstandigheden van het bloedbad te onderzoeken en steun te verlenen aan familieleden van de slachtoffers. Directeur van de IJF, Jim Boumelha, onderstreept dat ‘de internationale gemeenschap alle nodige stappen moet ondernemen om de Filipijnse regering onder druk te zetten om tot actie over te gaan’.
De mensenrechtencampagne Stop the killings in the Philippines, sluit zich aan bij het IJF en grijpt de Internationale Mensenrechtendag aan om de schrijnende mensenrechtensituatie in de Filipijnen aan te klagen. Ze eist van de Filipijnse regering dat ze krachtdadig optreedt tegen de buitengerechtelijke moorden. Met dit doel voor ogen organiseert ze vandaag een fakkeltocht in het centrum van Brussel en een ontmoeting met premier Leterme.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3205   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift