‘Steden spelen hoofdrol in klimaatbeleid’

‘Geen enkel nationaal klimaatplan kan slagen als de lokale besturen –steden en gemeenten– er niet bij betrokken worden’, voorspelde David Cadman eind vorig jaar op de klimaatconferentie van Poznán. De burgemeesterconvenant die in februari in Brussel werd ondertekend, is een goed begin.
Cadman is schepen van Vancouver én voorzitter van de International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) - Local Governments for Sustainability, een associatie van lokale overheden die zich engageren voor duurzame ontwikkeling. Gevolg gevend aan zijn oproep kwamen in februari 350 burgemeesters uit 25 EU-landen en enkele niet-EU-landen (Oekraïne, Turkije, Bosnië en Herzegovina) samen in Brussel en ondertekenden een “Burgemeestersconvenant”. Daarin beloven ze verder te gaan in het inkrimpen van hun CO2-uitstoot dan het doel dat de EU zich gesteld heeft (twintig procent minder uitstoten tegen 2020 in vergelijking met 1990). Volgend jaar zullen de lokale besturen in actieplannen aangeven hoe ze die ambitie concreet gaan realiseren.

Het belang van steden in klimaatbeleid werd in februari ook onderstreept door te toekenning van de titel ‘Groene hoofdstad van Europa’ aan Stockholm en Hamburg. Ze haalden het voor de andere genomineerden, Amsterdam, Bristol, Kopenhagen, Freiburg, Münster en Oslo, die ook belangrijke merites konden voorleggen. In heel wat steden lopen al vernieuwende projecten op het vlak van openbaar vervoer, fietsgebruik en stadsplanning. In juni pakt de Canadese stad Edmonton uit met een vernieuwend EcoMobility project. Onder de slogan Local Motion wil ze een brede waaier aanbieden van gezonde, toegankelijke, milieuvriendelijke en flexibele verplaatsingsmogelijkheden, zoals een combinatie van fietsen, wandelen, openbaar vervoer en carpooling. De stad en het klimaat worden hiermee niet alleen gezonder, sommige buurten zullen hierdoor volgens het stadsbestuur ook veel aangenamer en leefbaarder worden.
De helft van de wereldbevolking woont vandaag in steden. Meer dan het platteland zijn steden een knooppunt van milieubelasting op het vlak van verkeer, afvalverwerking, watertoevoer en –afvoer, verlichting, luchtvervuiling en geluidshinder. Drie vierde van de wereldwijde emissies staat op konto van de steden. (adw)
Meer info op www.ecomobility.org en www.iclei.org

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur

  • Latijns-Amerika & ecologie
    Alma De Walsche schrijft over ecologische thema’s, van klimaat- en energiebeleid, over landbouw- en voedsel tot transitie-initiatieven en baanbrekers. Ze volgt al enkele decennia Latijns-Amerika, met een speciale focus op de Andeslanden.