Steeds meer staten willen doodstraf voor kindermisbruik

Steeds meer staten in Verenigde Staten passen de wet aan om kindermisbruikers die in herhaling vallen, tot de doodstraf te kunnen veroordelen. Volgens deskundigen een ineffectieve maatregel die het misbruik niet stopt en in strijd is met de grondwet.
Twee staten, South Carolina en Oklahoma, pasten onlangs hun wetgeving aan om kindermisbruikers ter dood te kunnen veroordelen. Eerder al deden Louisiana, Florida en Montana dat. De gouverneurs van Oklahoma en South Carolina voerden aan dat misbruik van kinderen even erg is als moord, omdat misbruik kinderen voor de rest van hun leven beschadigt.

“We willen een heel duidelijk signaal geven, namelijk dat er bepaalde grenzen zijn die gerespecteerd moeten worden”, verklaarde gouverneur Mark Sanford van South Carolina. “Als die grenzen overschreden worden, dan zullen daar zware straffen op staan.” Senator Jay Paul Gumm van Oklahoma liet zich uit in soortgelijke bewoordingen. “We staan de doodstraf toe voor iemand die een moord pleegt”, zei hij. “Waarom zouden we dan iemand dan laten die een ziel vermoord?”

Critici vinden die argumenten echter irrationeel en ongrondwettelijk. “Er bestaat geen twijfel over dat kindermisbruik een ernstig misdrijf is”, zegt John Holdridge, directeur van het doodstrafproject van de American Civil Liberties Union (ACLU). “Maar deze straf staat niet in verhouding tot het misdrijf.”

Een uitspraak van het Amerikaanse hooggerechtshof uit 1977 bepaalt dat de doodstraf alleen kan worden opgelegd in geval van moord, niet bij verkrachting. Die uitspraak kwam destijds naar aanleiding van een verkrachting van een volwassen vrouw in Georgia. De rechtbank besloot toen dat de doodstraf voor verkrachting buitenproportioneel was in verhouding tot het misdrijf.

Net als meeste wetgevers in South Carolina en Oklahoma die voor de doodstraf voor kinderverkrachters stemden, zegt Gumm dat alleen een ongebruikelijke straf, zoals executie, daders die herhaaldelijk in de fout gaan, kan stoppen.

Holdridge wijst erop dat de wet ondoordacht is en ongewenste bijwerkingen kan hebben. “Deze wet is slecht voor het slachtoffer”, zegt hij. “Hij spoort de dader niet aan om zijn slachtoffer in leven te laten.” In de situaties waarin kinderen misbruikt worden, is het zo dat dader en slachtoffer elkaar kennen. De doodstraf kan familieleden ervan weerhouden aangifte te doen van misbruik, omdat ze de dader willen beschermen.

Sinds de uitspraak uit 1977 is nog nooit een dader van kinderverkrachting ter dood veroordeeld. Momenteel zit één inwoner van Lousiana op death row voor kindermisbruik. Deze Patrick O. Kennedy werd in 2003 veroordeeld voor verkrachting van een meisje van acht jaar oud. Op dit moment lopen er nog procedures bij hogere rechtbanken in Lousiana en het is volgens betrokkenen niet onwaarschijnlijk dat de zaak voor het hooggerechtshof belandt.

Critici wijzen ook op het gevaar van valse beschuldigingen. In de jaren tachtig en negentig was er een reeks zaken met betrekking tot volwassenen die kinderen misbruikt zouden hebben in kinderopvangcentra. Volgens Amnesty International bleken bijna alle beschuldigden achteraf onschuldig.

Volgens Gerald Landsberg, deskundige op het gebied van forensische psychiatrie en geweld, is het opleggen van de doodstraf een “erg simplistische” manier om kindermisbruik te bestrijden. Hij zegt dat er diverse manieren zijn om daders behandelen, hoewel de meningen variëren over de effectiviteit van die behandelingen. Hij wijst erop dat het in ernstige gevallen mogelijk is misbruikers chemisch te castreren. (JS/MM)

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2968   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift