“Strijd tegen verwoestijning is geen verloren zaak”

Afrikaanse boeren hebben met nieuwe landbouwtechnieken al miljoenen hectare door verwoestijning onvruchtbaar geworden akkers weer bruikbaar gemaakt. Maar anders dan klimaatverandering, is verwoestijning geen sexy onderwerp. De Algemene Vergadering van de VN probeerde daar gisteren verandering in te brengen met een speciale zitting.

De cijfers klinken nog altijd catastrofaal. Elke minuut gaat er gemiddeld 23 hectare landbouwgrond verloren door erosie, verdroging of uitloging. Dat betekent een minderopbrengst van 20 miljoen ton graan per jaar. Meer dan 2,3 miljard mensen leven in droge gebieden waar een hoog risico bestaat dat landbouwgrond ten prooi valt aan verwoestijning.

“Droge gebieden zijn maar al te vaak ook een investeringswoestijn”, speechte VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon dinsdag bij het begin van de zitting waaraan meer dan honderd staats- en regeringsleiders deelnamen. “Regeringen en de internationale gemeenschap zien het als een verloren zaak. Maar niets is minder waar.”

Duurzaam grondbeheer

 

De bodem in droge gebieden kan perfect gezond worden gehouden door duurzaam grondbeheer, beweert het secretariaat van de VN-conventie voor de Strijd tegen de Verwoestijning (UNCCD). Het gaat om landbouwtechnieken en teeltplannen die helpen voedingstoffen en water vast te houden, de biodiversiteit in stand houden en erosie tegengaan.

In Afrika hebben technieken die bodems de kans geven zich te herstellen en de aanplant van bomen die de bodemvruchtbaarheid verhogen op akkers en weidegrond, al zes miljoen hectare landbouwgrond verbeterd, zegt Luc Gnacadja, secretaris-generaal van de UNCCD.

Namibië versus de Hoorn

Veel Afrikaanse landen zijn zich bewust van de uitdaging. Namibië, een van de droogste landen op aarde, heeft de bescherming van landbouwgrond zelfs in zijn grondwet opgenomen. “Namibië is een van de landen die een kader hebben geschapen om de investeringen in duurzaam grondbeheer op te drijven, net als in waarschuwingssystemen en de opbouw van weerstand tegen verwoestijning”, zegt Gnacadja. “De resultaten daarvan zijn duidelijk in vergelijking met andere landen die het thema nog niet op de agenda kunnen houden.”

Landen als Kenia, Ethiopië en Somalië, waar nu meer dan 13 miljoen mensen voedselhulp nodig hebben, hebben de voorbije jaren veel akkerland en graasgebieden verloren. Extreme droogte heeft die situatie sinds vorig jaar nog verergerd. De landen in de Hoorn van Afrika moeten dringend meer werk maken van duurzaam grondbeheer en zullen daarbij ook veel internationale hulp nodig hebben, stellen de VN. Een probleem is dat verwoestijning en erosie veel lager op de internationale agenda staan dan bijvoorbeeld klimaatverandering.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2824   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift