Sudans andere vluchtelingencrisis

Vluchtelingen in Sudan – dan hebben we het over Darfur, toch? Nee, ook in het oosten van Sudan verblijven zo’n 110.000 vergeten vluchtelingen uit Ethiopië en Eritrea. Ze leven in twaalf kampen, ver van de vluchtelingenkampen in de West-Sudanese provincie Darfur en het oosten van Tsjaad.
Hoewel de vluchtelingen in de kampen in deze regio minder zichtbaar zijn dan die in Darfur, hebben ze net zo hard hulp nodig, zeggen hulpverleners. “We proberen de aandacht op deze situatie te vestigen, niet alleen in Darfur maar in belangrijke regio’s in heel Sudan”, zegt Trevor Rowe, woordvoerder van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties in New York.

In de warme maanden maakt de droogte het vrijwel onmogelijk om hier, bij de Eritrees-Ethiopische grens, gewassen te verbouwen of vee in leven te houden. En als er regen valt, dan worden sommige plaatsen zo modderig en moerasachtig dat veel wegen onbegaanbaar worden.

Sommige vluchtelingen leven al langer dan veertig jaar in het oosten van Sudan. Zij vluchtten in de eerste fase van Eritrea’s strijd voor onafhankelijkheid van Ethiopië. Anderen ontvluchtten de hongersnoden en droogten die Ethiopië in de jaren zeventig en tachtig troffen. Nog weer anderen raakten ontheemd tijdens het grensconflict dat in 1998 uitbrak tussen Ethiopië en Eritrea.

Recent kwamen er vooral jonge vluchtelingen bij uit Eritrea. Zij proberen de militaire dienstplicht te ontlopen, nu grensconflicten met Ethiopië hebben geleid tot extra militaire mobilisatie.

“Er zijn aanzienlijke aantallen vluchtelingen uit Eritrea bijgekomen in het oosten van Sudan”, zegt Sarah Petrin, directeur overheidsbetrekkingen van het Amerikaanse Comite voor Vluchtelingen en Immigranten (USCRI). “Het is echter moeilijk voor hulpverleners om toegang tot deze vluchtelingen te krijgen.”

Volgens USCRI gaan er verhalen over asielfunctionarissen die vluchtelingen misbruiken en geld afpersen. Ook zouden er vluchtelingen in de gevangenis zijn gezet omdat ze zonder de juiste papieren reisden. “Er zijn berichten dat het Departement voor Nationale Veiligheid in het geheim vluchtelingen heeft vastgezet en gemarteld”, aldus USCRI.

Nieuwe vluchtelingen en asielzoekers in Oost-Sudan mogen niet werken. Dat betekent dat ze zijn aangewezen op minimale voorzieningen en beperkte humanitaire hulp van organisaties als het Wereldvoedselprogramma (WFP).

In een paar kampen zijn stukken grond toegekend aan vluchtelingenfamilies, maar er is niet genoeg land voor alle vluchtelingen. Lange droogteperiodes verminderen bovendien de voedselproductie.

Het WFP had de afgelopen jaren aanzienlijk minder geld te besteden. Andere conflicten, zoals die in Darfur, dwingen het WFP en andere hulporganisaties ertoe om hun middelen te verdelen onder de honderdduizenden vluchtelingen. In veel gevallen leidde het geldgebrek ook tot te late aflevering van voedsel of vermindering van de rantsoenen.

“Financiering voor Sudan ligt moeilijk dit jaar”, zegt Rowe. “We hebben niet genoeg bijdragen gehad en daardoor moesten we rantsoenen halveren.” Die halvering heeft ingrijpende gevolgen gehad. Als gevolg van de gebrekkige infrastructuur, kunnen sommige kampen in het regenseizoen niet van voedsel worden voorzien. Het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) gaf daarom prioriteit aan het bouwen van opslagruimtes in sommige kampen.

Het WFP meldt dat het aantal ondervoede vluchtelingen in het oosten van Sudan sterk is toegenomen en dat een toename van het aantal malariagevallen wordt verwacht in het regenseizoen dat deze maand begint. Volgens de UNHCR kunnen er niet genoeg muskietennetten gedistribueerd worden voor alle mensen die ze nodige hebben (kinderen jonger dan vijf jaar en zwangere vrouwen).

“Het WFP heeft voedselhulp in het oosten van Sudan, inclusief die voor vluchtelingen, in mei opgeschort als gevolg van onopgeloste problemen rond reisvergunningen en gebrekkige toegang tot de kampen”, meldt een UNHCR-rapport dat deze maand verscheen over Sudan.

“We zullen een oplossing moeten vinden voor de veiligheidskwesties die de toegang van de VN tot vluchtelingen verhinderen”, zegt Petrin. Een opleving van het geweld zorgden voor meer onveiligheid, waardoor de hulpoperaties van diverse humanitaire instellingen gehinderd werden. (JS/ADR)

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3277   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift