Te weinig vrouwen registreren zich voor Afghaanse verkiezingen (VN)

Te weinig Afghaanse vrouwen laten zich als kiezer registreren voor de komende verkiezingen. VN-secretaris-generaal Kofi Annan vreest in een nieuw rapport dat de Afghaanse vrouwen nog meer politiek in de verdrukking raken. Een probleem is de hoge onveiligheid op het Afghaanse platteland, waar fundamentalistische warlords, nu netjes geschoren en in westers maatpak, de plak blijven zwaaien.

De regering van de Afghaanse president Hamid Karzai vroeg in augustus 2003 78 miljoen dollar voor het registratieproces. Omdat internationale donoren slechts aarzelend over de brug kwamen, kon pas in december met de registratie van de 10,5 miljoen Afghaanse kiesgerechtigden worden begonnen. In zijn rapport De situatie van vrouwen en meisjes in Afghanistan, maakt de VN-secretaris-generaal zich zorgen over het feit dat registratiebureaus op sommige plaatsen vrouwen hebben afgewezen. Annan pleit voor kiezersopleidingen en bewustmakingsprogramma’s om de negatieve stereotypen omtrent vrouwen en leiderschap weg te werken.

Totnogtoe hebben een half miljoen mensen zich ingeschreven voor de verkiezingen van juni, 395.000 mannen en 113.000 vrouwen. Volgens de woordvoerder van de VN-missie in Afghanistan, Manoel de Almeida e Silva, heeft die lage opkomst te maken met de veiligheid en de beschikbaarheid van registratiecentra. Voor veel Afghaanse vrouwen is het allesbehalve vanzelfsprekend zich zonder mannelijke begeleider buiten het eigen huis, laat staan het eigen dorp te begeven.

Documentairemaakster Meen Nanji geeft de krijgsheren de schuld van de voortdurende onderdrukking van de vrouwen. Ondanks de val van de Taliban zwaaien ze de plak op het Afghaanse platteland, met de impliciete steun van de Britten en Amerikanen. Nanji is voor haar film Perspectief van een zandkorrel door het hele land gereisd. Veel mensen beklagen zich over de krijgsheren. Ze hebben zich geschoren, dragen een pak en werken voor de regering, maar het blijven fundamentalisten die zich verzetten tegen democratie, vrouwenrechten en een moderne samenleving.

De vrouwen van de Revolutionaire Vereniging van Afghaanse Vrouwen zijn ervan overtuigd dat er geen vrede mogelijk is zolang de krijgsheren voor de regering werken en hun milities niet worden ontwapend. Verleden week betoogde een vijfhonderdtal vrouwen in de Afghaanse hoofdstad Kaboel om de registratiecampagne te ondersteunen.

De nieuwe Afghaanse grondwet, goedgekeurd door de Loya Jirga, garandeert gelijke rechten voor man en vrouw. In maart 2003 ondertekende de Afghaanse regering de VN-conventie tegen vrouwendiscriminatie. Daarmee gaf ze zichzelf de opdracht de burgerlijke, politieke, economische, culturele en sociale rechten van de vrouw in de nationale wetgeving te verankeren.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2886   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift