Toch weer oorlog

De waarheid is geen saaie verhandeling, het is een avonturenroman waarin je van de ene cliffhanger naar de volgende gestuwd wordt. Dat is het gevoel dat je overvalt bij het lezen van De weg naar Kandahar.
Jason Burke, tot voor kort hoofdcorrespondent van de Britse Observer voor de regio, stortte zich 15 jaar geleden in de toen grotendeels vergeten gebieden van het ruimere Midden-Oosten en beleefde er de riskante en aantrekkelijke kanten van de geschiedenis terwijl ze zich voltrok. In De weg naar Kandahar verhaalt hij die geschiedenis zonder op zijn eigen peripetieën te focussen, maar wel met de meerwaarde die een persoonlijke ervaring aan een goede journalistieke analyse verleent.
Burke legt de nadruk in dit boek op de verscheidenheid die hij aantreft in de ruime regio, ook al is zo goed als overal de islam de dominante religie van mensen en staten. Het is juist de onbekendheid met de diversiteit binnen de islamitische wereld die medeverantwoordelijk is voor de foutieve en vaak nagatieve beeldvorming in het Westen, betoogt de auteur.
En die beeldvorming is op haar beurt medeverantwoordelijk voor een bijna blind militaristisch beleid in de regio. De War on Terror is het grootste militaire avontuur in de wereld sinds Wereldoorlog II, betoogt Burke, ook al beseffen de westerse bevolkingen dat helemaal niet. De moslims van Noord-Afrika over het Midden-Oosten tot Centraal- en Zuidoost-Azië voelen de huidige strijd wel degelijk aan als een oorlog –en meer bepaald als een oorlog tegen hen.
Niet toevallig koos Burke voor een verwijzing naar Kandahar in zijn titel: het moeras waarin de grootste Navo-operatie ooit vastloopt, is immers symbolisch voor de wereldverhoudingen vandaag. Burke ziet de oorlog in toenemende mate Vietnamiseren en vreest dat het Westen een al te makkelijk alibi verschaft aan dictatoriale regimes die hun eigen dissidenten willen elimineren. ‘Het zijn moeilijke tijden’, we schreven het al in het voorwoord van dit nummer.
De weg naar Kandahar van Jason Burke is uitgegeven door Manteau. 302 blzn, ISBN 90-223-2109-6

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur