Valsmunters verpesten corruptie

Indiase ambtenaren en zakenlui zijn
voorzichtiger geworden met omkoperij - niet omdat de controles opeens
scherper zijn, maar wel omdat vals geld zand in het geheime raderwerk
strooit. Vooral in Punjab en in andere noordelijke deelstaten wordt
smeergeld steeds meer in perfect nagemaakte biljetten uitbetaald.


Onlangs betaalde een hoge politieofficier in de deelstaat Punjab voor
ongeveer 110.000 euro steekpenningen om zijn dochter een aantrekkelijke
overheidsbaan te bezorgen. Een goede investering, want sommige ambtenaren
kunnen op hun beurt makkelijk veel smeergeld vangen. De resultaten van de
kandidate bij het officiële examen stegen op wonderbaarlijke wijze, zodat
niets haar aanwerving meer in de weg stond. Maar toen klapte één van de
betrokkenen uit de biecht: het
geld waarin hij was uitbetaald, bleek allemaal vals.

Zelfs een minister van de deelstaatregering in Punjab die een grote som geld
kreeg toegeschoven voor een nuttige tussenkomst, stond in een bank in de
hoofdstad Chandigarh voor aap toen er van het bundeltje biljetten dat hij op
zijn rekening wilde laten plaatsen geen enkel biljet echt bleek.

De Indiase overheid vermoedt dat de Pakistaanse geheime dienst achter de
grote hoeveelheden vals geld zit die momenteel in India circuleren. De
aartsvijand zou op die manier proberen de Indiase economie te
destabiliseren. De beschuldigingen lijken opeens niet meer uit de lucht
gegrepen toen begin dit jaar bij een Pakistaanse diplomaat in Kathmandu
grote hoeveelheden valse roepies werden gevonden. In Nepal, waar Indiase
roepies ook gelden, worden biljetten van 500 roepie al sinds 1999 niet meer
aanvaard omdat er te veel nagemaakte exemplaren van in omloop waren.

Het waardeloze papier dreigt de ongeschreven regels van de wijdverbreide
omkoperij grondig te veranderen. Mensen die iets van de overheid gedaan
willen krijgen, slaan nu gretig goedkoop vals geld in om weifelende
ambtenaren indrukwekkende bedragen te kunnen toeschuiven. In Punjab kosten
valse roepiebiljetten 40 tot 60 procent van de nominale waarde - afhankelijk
van de hoeveelheid die besteld wordt en de mate waarin de koper beslagen is
in de kunst van het afdingen. Mensen met de nodige contacten kunnen nog veel
goedkoper aan roepies komen die in Pakistan zijn gedrukt.

De valsmunterijplaag zal de corruptie in India de komende tijd misschien wel
wat afremmen, maar niemand verwacht dat het verschijnsel erdoor zal
verdwijnen. In de Punjab leverde een 18 maanden durende officiële zoektocht
naar een ambtenaar met een volkomen vlekkeloze reputatie enkele jaren
geleden geen enkele naam op. De voormalige deelstaatpremier Prakash Singh
Badal had nochtans een beloning van 100.000 roepie uitgeloofd voor die
eerlijkste ambtenaar, die als voorbeeld voor al zijn collega’s had moeten
dienen. Tijdens de zoektocht werden er wel bijna 300 corrupte ambtenaren
geïdentificeerd.

Volgens de in Berlijn gevestigde organisatie Transparency International is
India het achtste meest corrupte land ter wereld. In 1997 verklaarde de
voormalige Indiase premier Inder Kumar Gujral dat de corruptie was
doorgedrongen in alle aspecten van het leven in India, en dat de overheid er
machteloos tegenover stond. Volgens een nationale omkoperij-index die werd
opgesteld door het Indiase magazine Outlook moet er in India onder meer
smeergeld worden betaald voor geboorteaktes, paspoorten, rantsoenkaarten, de
toelating tot scholen en universiteiten, de aansluiting op het
elektriciteitsnet en zelfs om een lening te krijgen bij een bank.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift