Vanackere benadrukt rol vrouwen op VN-top Minst Ontwikkelde Landen

Gisteren, 12 mei, werd het laatste thematische debat op de VN-top voor Minst Ontwikkelde Landen (MOL) gehouden. Onderwerp van deze rondetafel was de menselijke en sociale ontwikkeling, gendergelijkheid en empowerment van vrouwen. Ondertussen werd het nieuwe actieplan goedgekeurd en is het uitkijken naar de politieke verklaring die daarbij hoort.

‘Ontwikkelingsstrategieën zijn tot mislukken gedoemd als ze onvoldoende aandacht schenken aan vrouwenrechten en aan de participatie van vrouwen aan alle aspecten van het maatschappelijk leven’, zei Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere op de VN-top voor MOL. Om de tien jaar organiseren de Verenigde Naties een conferentie over deze landen. Na België is Turkije dit maal gastland. Vanackere zat gisteren het debat rond gelijke vrouwenrechten voor.

Dominante rol

‘De positie van vrouwen moet niet alleen om ethische redenen worden verbeterd. Het gelijkstellen van vrouwen aan mannen in de maatschappij gaat gepaard met tal van economische voordelen’, benadrukt de vrouwenrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. Wanneer vrouwen betere educatie krijgen, kunnen ze buitenshuis werken zodat ze een bijkomend inkomen vergaren.

‘De staat moet vrouwen een handje helpen’, vertelt Selma Aliye Kavaf, Turks minister van vrouwen- en familiezaken. ‘Zo kan de overheid positieve discriminatie toepassen’. Maar inspanningen van de overheid volstaan niet. Bovendien is het belangrijk dat de rol van vrouwen in de samenleving wordt opgewaardeerd. ‘Dit is geen eenvoudige klus’, meldt een panellid. ‘Jongens worden van jongs af aan sociaal beïnvloed om een dominante rol te spelen tegenover meisjes. Deze sociale waarden zitten ingebakken in de cultuur.’

Slotakkoord met politiek engagement

Naast de thematische debatten, werd achter de schermen vergaderd over het uiteindelijke slotakkoord, namelijk het actieplan. Woensdag werd dit actieplan door de verschillende partijen goedgekeurd. Over de politieke verklaring die samengaat met dit akkoord wordt nog gediscussieerd. Zo’n verklaring voegt niets concreets meer toe aan de inhoud van het actieplan. Ze kan wel de politieke wil om het plan toe te passen in de verf zetten. De ngo’s ijveren voor een sterker woordgebruik. De G77 (ontwikkelingslanden) willen enkele delen schrappen en nog toevoegingen doen. De Europese Unie is onderling verdeeld. Sommige landen, waaronder België, willen een boodschap die extra politiek engagement uitstraalt.

Inhoudelijk bevat het actieplan veel gelijkenissen met de vorige edities. Nieuw is de aanpak voor het klimaatprobleem. Ook de economische band tussen ontwikkelingslanden onderling moet worden versterkt. Tot slot is er de doelstelling om binnen tien jaar het aantal MOL landen -nu 48- met de helft te verminderen.

 

 

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3277   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift