Veel steun voor Wereldwijd Beschermingsfonds voor landbouwgewassen

Het aantal landbouwgewassen in de wereld
loopt snel terug: ongeveer drievierde van de gewassen die verbouwd werden in
1900 is intussen verdwenen en die trend versnelt nog. Er is een adequaat
middel om de genetische rijkdom van de landbouw te beschermen en dus voor
voedselveiligheid te zorgen, zeggen de Verenigde Naties. We kunnen een
internationaal fonds oprichten waarmee nationale, regionale en
internationale genetische databanken voor planten kunnen gefinancierd
worden. Het ding heeft al een naam - Global Conservation Trust (GCT) - en
geniet blijkbaar de steun van heel wat regeringen, onder andere die van
president George Bush.


Onmiddellijk na zijn lancering kreeg het idee van een Wereldwijd
Beschermingsfonds steunbetuigingen en zelfs financiële toezeggingen van de
internationale gemeenschap. Ik ben deze zaak genegen en er is ook veel
steun voor vanuit het Witte Huis, verklaarde Andrew Natsios, het hoofd van
de Amerikaanse dienst voor Internationale Samenwerking. Zwitserland beloofde
10,5 miljoen euro en er kwamen ook toezeggingen van de VN-stichting en van
Egypte. De initiatiefnemers achter het Wereldwijd Fonds - de FAO en de
Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) - hopen
260 miljoen dollar te verzamelen. Met dat geld kan de organisatie uit de
grond gestampt worden en kunnen heel wat zaden voor de genenbanken worden
aangekocht worden.

Het Wereldwijd Beschermingsfonds moet genenbanken over de hele wereld
financieren. Er bestaan vandaag 1.470 genenbanken in bijna 150 landen. Samen
bevatten die 5,4 miljoen stalen, wat volgens de FAO veel te weinig is. Elke
genenbank moet fondsen kunnen aanvragen, zegt Geoffrey Hawtin, de directeur
van het Internationale Instituut voor Plantgenetica (IPGRI), Zelfs kleine
boeren met een genenbank komen in aanmerking voor fondsen.

De noodzaak van zo’n fonds werd onderstreept door het rapport ‘Crop
Diversity at Risk’ van het London’s Imperial College, dat een beeld schetste
van het tempo waaraan de diversiteit van landbouwgewassen verdwijnt. De
landbouw in China en Mexico, om twee voorbeelden te geven, heeft door de
nadruk op monocultuur spectaculair aan diversiteit ingeboet. In China
verbouwden de boeren in 1949 nog 10.000 graansoorten, maar tegen de jaren
‘70 bleven daarvan nog maar 1000 soorten over, stelt het rapport. In
Mexico is 80 procent van de traditionele maïssoorten verloren gegaan tussen
de jaren ‘30 en vandaag.

Bij een hele reeks gewassen - broccoli, bananen, suikerriet, ananas - is de
genetische basis erg smal geworden, wat die gewassen erg kwetsbaar maakt
voor ziekten. Zo’n 80 tot 90 procent van de Amerikaanse broccoliteelt komt
van amper vijf hybriden. Hetzelfde geldt op voor rietsuiker, maar dan op
wereldschaal.
Vorig jaar in november zette de FAO al een internationaal verdrag op poten
dat luistert naar de naam International Treaty on Plant Genetic Resources
for Food and Agriculture. Het document werd ondertekend door 64 landen en
geratificeerd door 12. Als de ratificatie door 40 landen een feit is, heeft
het verdrag bindende kracht.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2938   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift