Veiligheidsraad zoekt nieuwe oplossingen voor geweld tegen vrouwen

De VN zijn er nog niet in geslaagd om oorlogsgeweld tegen vrouwen en meisjes in te dijken. Dat heeft secretaris-generaal Kofi Annan donderdag toegegeven op een speciale zitting van de Veiligheidsraad. Die werd bijeengeroepen om het probleem van verkrachtingen en andere geweldplegingen op vrouwen tijdens en na oorlogen te bespreken.


De vijftien lidstaten van de VN-Veiligheidsraad kwamen donderdag in een speciale zitting bijeen om nieuwe stappen tegen geweld tegen vrouwen te bespreken. Het lijstje met conflictlanden waar dergelijk geweld recent is toegenomen, is lang: van Afghanistan en Burundi over Tsjaad en Ivoorkust tot Congo, ex-Joegoslavië en Sudan. De dagelijkse realiteit toont aan dat we er niet in geslaagd zijn om vrouwen en meisjes te beschermen tegen geweld en gruwelijke schendingen van de mensenrechten, zei VN-secretaris-generaal Kofi Annan op de speciale zitting. Annan heeft in het verleden herhaaldelijk aangegeven dat de VN een beleid van nultolerantie willen voeren inzake seksueel geweld. Volgens Annan is er in dat verband te veel gepraat en te weinig gehandeld.

Seksueel geweld en geweld tegen vrouwen zijn voor de VN relatief nieuwe thema’s, zegt Thoraya Obaid, directeur van het Bevolkingsfonds van de VN (UNFPA). In 2000 riep de Veiligheidsraad de VN-lidstaten op om vrouwen beter tegen geweld te beschermen. Obaid: Vier jaar later merken we dat de meeste vrouwen in en na oorlogen maar weinig merken van vrede en veiligheid. De VN hebben het er duidelijk moeilijk mee een efficiënte strategie tegen geweld tegen vrouwen te ontwikkelen.

Ook in landen waar conflicten al zijn bijgelegd en de VN toekijken op een bestand, zijn vrouwen vaak nog niet veilig. Dat wordt toegeschreven aan verschillende factoren. Zo nemen er te weinig vrouwelijke soldaten deel aan VN-vredesmissies en zitten bij vredesgesprekken meestal te weinig vrouwen rond de tafel, schrijft Annan in een nieuw rapport over de problematiek.

Maar volgens Noeleen Heyzer, directeur van het Ontwikkelingsfonds voor Vrouwen van de VN (UNIFEM) is de internationale gemeenschap zich er vandaag in elk geval al van bewust van dat verkrachtingen en andere vormen van geweld tegen vrouwen systematisch ingezet worden als oorlogswapen. Op Haïti is verkrachting bijvoorbeeld gebruikt om de echtgenotes en medestanders van tegenstanders te straffen. In heel wat oorlogen worden vrouwen op die manier met HIV/aids besmet en komt zo zelfs het voortbestaan van de hele gemeenschap op de helling te staan. In Rwanda is twee derde van de vrouwen die tijdens de genocide van 1994 verkracht zijn, besmet met HIV/aids.

Louise Arbour, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, heeft de Veiligheidsraad opgeroepen om er bij de 191 VN-lidstaten op toe te zien dat ze het probleem ernstig nemen. In alle landen moeten vrouwen de weg naar de rechtbank makkelijk kunnen vinden. Arbour: Ik dring er bij de raad op aan dat zij de straffeloosheid terzake aanpakt. Conflictlanden moeten meer vrouwen laten deelnemen aan eventuele vredesgesprekken. En bij humanitaire activiteiten moet aandacht besteed worden aan de effecten op mannen én op vrouwen.

Een lichtpuntje is dat het aantal adviseurs voor VN-vredesmissies die zich toeleggen op het probleem, gestegen is van 2 in 2000 tot 10 vandaag. De Belgische regering gaat in Congo een nationaal project financieren om seksueel geweld in het land tegen te gaan. (KC/PD)

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2886   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift