Veiligheidstop van OAS mondt uit in mooie maar vage beloftes

De veiligheidstop van de 34 leden van de Organisatie van Amerikaanse Landen (OAS) heeft niet het verhoopte resultaat opgeleverd. Het verouderde bijstandverdrag van Rio en de Inter-Amerikaanse Defensieraad blijven op apegapen liggen. De top leverde een vooruitstrevend veiligheidsconcept op, maar dat blijft erg vaag.Gisteren (donsdag) onderschreven de OAS-landen een vooruitstrevende Veiligheidsverklaring van de Amerika’s. Het document werd ondertekend door de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie aan het slot van een tweedaagse Veiligheidsconferentie in Mexico-stad. In het tijdperk na de Koude Oorlog zijn de veiligheidsproblemen op het westelijke halfrond niet langer van louter militaire aard maar ook sociaal, economisch, ecologisch en zelfs cybernetisch, zo stelt de OAS vast.

Een aantal landen, waaronder Chili en Mexico, drongen aan op een herziening van het Inter-Amerikaanse bijstandsverdag (bekend als het verdrag van Rio) en de Inter-Amerikaanse Defensieraad (die de Defensieministers verenigt), maar de Verenigde Staten voelden daar blijkbaar weinig voor. Ook het Canadese voorstel om de civiele maatschappij een vinger in de pap te geven kreeg weinig steun.

De regeringen zien internationale veiligheid in een ruim kader: naast terrorisme, drughandel en mensenhandel worden ook corruptie, extreme armoede, aids en schendingen van de mensenrechten omschreven als domeinen waarop de OAS-landen dienen samen te werken.

De OAS krijgt eist echter geen sterke rol op in het nieuwe veiligheidsconcept. “Elk land heeft het soevereine recht om zijn eigen prioriteiten te stellen en strategieën, plannen en acties te definiëren om veiligheidsproblemen om te lossen volgens zijn eigen rechtssysteem,” stelt de Veiligheidsverklaring.

De verklaring munt uit in veelzijdigheid, maar ook in vaagheid. Op papier staat er dat conflictpreventie even belangrijk is dan militaire samenwerking, maar in de praktijk komt daar weinig van terecht, denkt het Mexicaanse Mensenrechtencentrum Miguel Agustín Pro Juárez, één van de acht ngo’s die deelnamen aan de top. De tekst is zo vaag dat het weinig wijzigt aan de ontransparante manier van samenwerken op het Latijns-Amerikaanse continent. De verklaring ‘impliceert dat alle agenda’s geldig zijn en dat de VS hun eigen agenda opleggen,” meent María Cristina Rosas, een expert internationale relaties van de Autonome Nationale Universiteit van Mexico.***** +OAS (www.oas.org) +Miguel Agustín Pro Juárez Human Rights Centre (http://www.sjsocial.org/PRODH/english/index_english.htm) (END/IPS/LA/IP/TRA-SO SW/DC/DCL/03)

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3153   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift