Venezuela heeft er 31 officiële talen bij

Venezuela heeft er deze week 31 officiële talen bij
gekregen: naast het Spaans zijn nu ook alle lokale indianentalen door de
overheid erkend. Naast de wet die dat regelt, heeft president Hugo Chávez
maandag nog een tweede besluit ondertekend dat intercultureel onderwijs
instelt - iedereen die in het Venezolaanse onderwijssysteem belandt, moet op
de een of andere manier ook in contact komen met de cultuur van de indiaanse
bewoners. De Venezolaanse autoriteiten zullen werk maken van de bevordering
van de indianentalen, en vertegenwoordigers van de inheemse gemeenschappen
krijgen inspraak in de taal-, cultuur- en onderwijspolitiek die Venezuela
voert.


De erkenning van de plaatselijke indianentalen maakt deel uit van de
sociale Bolivariaanse revolutie, een grondige herziening van de
Venezolaanse staatsordening waarmee Chávez kort na zijn aantreden in
februari 1999 begon. Er leven ongeveer 300.000 indianen in Venezuela, maar
vroegere regeringen hebben nooit veel begrip getoond voor de culturele
eigenheid van de oorspronkelijke bewoners van het land. In de nieuwe
grondwet die Chávez deed uitwerken, wordt Venezuela echter expliciet als een
multiculturele staat omschreven.

Eén van de twee wetten die maandag van kracht werden, richt een Nationale
Raad voor Onderwijs, Cultuur en Indianentalen op. Die biedt de inheemse
groepen in het land de mogelijkheid het Venezolaanse beleid op die drie
vlakken mee vorm te geven. Maar de regering heeft zich er ook toe verbonden
zelf het gebruik van de indianentalen in officiële instellingen en in het
dagelijkse leven te stimuleren.

Volgens Jorge Pocaterra, de directeur van het Bureau voor Inheems Onderwijs,
is er al een begin gemaakt met de systematisering van inheemse pedagogie en
het onderbrengen van inheemse kennisinhouden en gewoonten in leerplannen. De
productie van leerteksten in de verschillende talen is op gang gekomen, en
er worden ook inheemse leerkrachten opgeleid. De grootste uitdaging is het
inbouwen van een interculturele component in alle onderwijsrichtingen en
op alle niveaus van het nationale onderwijssysteem.

De Venezolaanse staat moet ook een begin maken met de vertaling van de
grondwet en alle wetten die betrekking hebben op inheemse aangelegenheden in
de 31 nieuwe officiële talen. In de rechtszalen moeten inheemse beklaagden
vanaf nu ook steeds beroep kunnen doen op een vertaler. In dorpen waar
inheemsen wonen, moeten straatnaambordjes en reclameaffiches voortaan
tweetalig zijn,

De omschakeling naar een multiculturele samenleving wordt een werk van lange
adem. Het proces zal ook met de nodige kopbrekens gepaard gaan. Van sommige
indianentalen bestaan woordenboeken en grammatica’s, maar over andere talen
is nauwelijks systematische kennis voorhanden. In sommige gevallen gaat het
ook om een wedren tegen de tijd. Het Añu wordt bijvoorbeeld enkel nog
gesproken door zes oudjes van dat volk.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2886   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift