'Verdachte' vliegtuigcrash versterkt verzet van inheemse gemeenschap tegen olieboringen

De Ecuadoraanse autoriteiten zijn een onderzoek
gestart naar de dood van drie inheemse activisten van de Shuar-gemeenschap.
De drie waren op weg naar de rechtbank om een bevelschrift te vragen tegen
het oliebedrijf Burlington toen hun vliegtuig vorige week dinsdag
neerstortte in de jungle. Burlington wil over enkele weken olie beginnen
oppompen in de provincie Morena Santiago, waar het gros van de
Shuar-indianen leeft. De Shuar zijn één van de weinige gemeenschappen die
zich blijven verzetten tegen de oliewinning in hun gebied.


Vorige week hielden de Shuar-indianen een mars ter nagedachtenis van de
drie helden in de strijd tegen de bemoeienissen van de oliebedrijven in
Macas,
de hoofdstad van de provincie Morena Santiago. Het is in die provincie dat
het bedrijf Burlington dit jaar nog olie wil beginnen oppompen.

De drie inheemse leiders maakten de kern uit van het verzet van de
Shuar-gemeenschap tegen de exploitatie van de olievelden, zegt Pedro
Pandam, één van de leiders van FIPSE, een organisatie die de belangen van
het Shuar-volk behartigt. Het is vreemd dat ze omkwamen net voor ze een
bevelschrift gingen aanvragen om Burlington van ons territorium te
verdrijven. Volgens FIPSE hadden ze ook een goede kans om dat bevelschrift
te krijgen. Bedrijven die in Ecuador mineralen willen onttrekken uit de
bodem van inheemse gebieden, hebben daarvoor de toestemming nodig van de
lokale gemeenschap. Die bepaling is vastgelegd in de Ecuadoraanse grondwet
en in de door Ecuador ondertekende Conventie 169 van de Internationale
Arbeidsorganisatie (IAO). Wij willen niet dat ze olie oppompen uit ons
land en dat betekent dus dat het bedrijf moet opkrassen.

Burlington heeft wel een voorlopige concessie gekregen van de Ecuadoraanse
regering om naar olie te boren in de provincie. De oliebedrijven zijn al
enkele jaren actief in de noordoostelijke provincies Sucumbíos, Orellana en
Napo. Dit jaar leverde de overheid ook concessies af voor Morena Santiagio
en Pastaza. Burlington heeft al enkele proefboringen uitgevoerd en zou
binnen enkele weken willen beginnen met de exploitatie.

Maar Burlington stuit bij de Shuar, die ervan overtuigd zijn dat het
oliebedrijf hun land gaat besmeuren met olie, op ongemeen fel verzet. De
Shuar zijn één van de weinige inheemse groepen die weigeren toestemming te
geven voor de exploitatie van olie. Verschillende oliebedrijven die actief
zijn in de Amazone hebben wel akkoorden ondertekend met inheemse
vertegenwoordigers. Volgens Leonidas Iza, de voorzitter van de Ecuadoraanse
inheemse koepelorganisatie CONAIE, hebben veel gemeenschappen zich laten
omkopen door de bedrijven. Ze bieden op een denigrerende manier geld en
voorwerpen aan, maar ze beloven niet om schone technologieën te gebruiken
en doen geen beloftes voor schadevergoedingen in geval van ernstige
vervuilingen, zegt Iza.

Zowel de CONAIE als de FIPSE eisen nu een onderzoek naar de dood van
Joaquín Najamdey, Samuel Wampankit en Rodrigo Wampankit. De Shuar
benadrukken dat ze niet zullen buigen voor Burlington. We willen niets
liever dan met rust gelaten te worden, zegt Pandam van de FIPSE. We
zullen ons niet laten vangen met contracten die ingaan tegen onze
waardigheid zoals onze broeders en zusters van de Kichwa in Napo of van de
Huaorani in Pastaza hebben gedaan.

De Huaorani tekenden een akkoord met het Italiaanse oliebedrijf Agip voor
een boorplatform en een pijlpijn in de provincie Pastaza. In ruil leverde
Agip aan de zes resterende Huaorani-dorpen 50 kilo rijst en suiker, twee
emmers spek, een zak zout, een scheidsrechterfluitje, twee voetballen, 15
borden, 15 koppen, een medicijnkit, medicijnen ter waarde van 200 dollar,
een radio, een batterij en een zonnepaneel en 3.500 dollar voor de bouw van
schoolklasjes. In ruil voor die gulle gift deden de Huaorani afstand van
hun recht op vergoedingen voor ongevallen of eventuele schade aan het milieu.

De Shuar staan met 65.000 leden veel sterker dan de Huaorani, waarvan er
nog slechts een 900-tal overblijven. Toch lieten ook de Kichwa (110.000 man
sterk) zich met een kluitje in het riet sturen. De andere vijf etnische
groepen in Ecuador zijn de Achuar (5.000), de Siona en Secoya (1.500), de
Cofán (900) en de Zápara (114). Samen zijn ze met 300.000, nog slechts een
fractie van de vijf miljoen indianen die het Ecuadoraanse Amazonegebied
ooit bevolkten.

De woordvoerder van Burlington sluit enig verband uit tussen de crash en de
olieboringen en stelt dat het aan het gerecht is om de oorzaak te onderzoeken.
Burlington gaat verder proberen de toestemming te krijgen van de Shuar via
vriendelijke kanalen.

Intussen is het onderzoek naar de oorzaak van de vliegtuigcrash gestart. De
directie van de luchthaven van Puyo, de hoofdtad van de provincie Pastaza,
verklaart dat een onderzoeksteam onderweg is naar Mamayac om meer aan de
weet te komen over de crash.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift