Verdeelde EU wil lans breken voor armoede op VN-top

De Verenigde Staten hadden het thema armoede bijna van de agenda geflikkerd. Desondanks maakt de Europese Commissie zich sterk dat de VN-top die morgen in New York begint nieuwe engagementen van de rijke landen kan opleveren. De Europese Noord-Zuidbeweging gelooft dat wonderen pas kunnen als de EU eensgezind al haar troeven uitspeelt.

De Europese Unie is de belangrijkste handelsmacht, de grootste donor en levert 35 procent van het VN-budget. De Europese Commissie verwijst graag en gretig naar de adelbrieven die het kan voorleggen inzake ontwikkelingssamenwerking. Het is tijd dat de EU gebruik maakt van die politieke kracht, zeggen de Europese ngo’s ActionAid, Oxfam, Eurodad en Eurostep.

De ontwikkelingslobby in Brussel vraagt niks minder dan een akkoord met concrete engagementen inzake armoedebestrijding. Ze hopen dat de EU de acht millenniumdoelstellingen, een reeks internationale voornemens rond de grootste problemen waarmee ontwikkelingslanden kampen, naar het hart van de besprekingen loodsen. Maar de VS hebben duidelijk te kennen gegeven dat ze geen gekwantificeerde doelstellingen (een halvering van het aantal mensen in extreme armoede tegen 2015 bijvoorbeeld) in de slottekst willen zien. De millenniumdoelstellingen zouden centraal staan op deze VN-top, maar veiligheid, terrorisme en de hervorming van de volkerenorganisatie krijgen nu meer aandacht.

Geen enkele van de beloften uit 2000 zullen verwezenlijkt worden als de EU er niet voor zorgt dat de slotverklaring bijkomende inspanningen opneemt, zegt Louise Hilditch van ActionAid International. Simon Stocker van Eurostep daagt de EU uit: De EU claimt voortdurend moreel leiderschap inzake armoedebestrijding en de millenniumdoelstellingen. Het is tijd om dat te bewijzen.

De drie Europese commissarissen die donderdag naar New York afreizen voor de top blaken van de strijdlust. De Wereldtop van de VN is een unieke gelegenheid om de wereld en de ontwikkelingslanden te tonen dat Europa zich niet alleen aan zijn oude beloftes houdt, maar dat het zelfs bereid is om nieuwe te maken, zegt Commissievoorzitter José Manuel Barroso. Ik zal de industrielanden uitdagen om het leiderschap van de EU te volgen.

Louis Michel, commissaris voor ontwikelingssamenwerking, klinkt iets behoudender. Ik hoop dat we tegen het eind van de week terugkomen met de boodschap dat de internationale gemeenschap en de grote donoren de lat hoger hebben gelegd en dat de EU het voorbeeld heeft gegeven. Men zegt soms dat we niet genoeg de leidersrol opnemen, maar onze stempel zal duidelijk zijn in het slotdocument.

Michel hoopt dat het Europese voornemen om tegen 2015 gemiddeld 0,56 procent van het bnp te besteden aan ontwikkelingssamenwerking navolging krijgt in New York. Concord, een koepel van Europese ontwikkelingsgroepen en hulporganisaties, vindt dat de EU een glashelder tijdsschema moet doordrukken om de langverwachte 0,7 procentnorm te halen tegen 2015.

De EU blijft echter een reus op lemen voeten door de verdeeldheid van de Europese staats- en regeringsleiders. Zolang Frankrijk zich verzet tegen een afbouw van de landbouwsubsidies, hoeven de Verenigde Staten geen bijkomende inspanningen doen om oneerlijke handel de wereld uit te helpen. Bovendien is het niet zeker of Duitsland en Italië, landen die kampen met een begrotingstekort, echt bereid zijn om het in Brussel vastgelegde groeipad te halen.

Eurodad betreurt dat de EU niet naar New York trekt met een akkoord over de onmiddellijke kwijtschelding van de bilaterale en multilaterale schulden van de armste landen. De EU is evenmin eensgezind over een financiering van de ontwikkelingshulp via innovatieve mechanismen in de vorm van een internationale belasting. (MM/PD)

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3153   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift