Verdrinkend Tuvalu dreigt met gerechtelijke stappen tegen grote producenten broeikasgassen

Het piepkleine Tuvalu heeft er in Johannesburg
mee gedreigd Australië en de Verenigde Staten voor de rechter te slepen.
Het landje beschuldigde gisteren (woensdag) op de VN-Wereldtop voor
Duurzame Ontwikkeling beide landen van ‘doodslag door middel van
verdrinking’, veroorzaakt door hun uitstoot van broeikasgassen.


Het onafhankelijk eilandje in de Stille Oceaan zocht gisteren steun bij
andere eilanden om samen bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag een
proces in te spannen tegen wat het als de twee hoofdverantwoordelijken
beschouwt voor zijn nakende verdrinkingsdood. Australië en de VS horen bij
’s werelds grootste CO2-producenten en zijn dus voor stuk verantwoordelijk
voor de opwarming van de aarde en de daarmee gepaard gaande stijging van
het zeepeil - al is dat mechanisme volgens de Amerikaanse president George
W. Bush niet onomstotelijk bewezen.

De geringste stijging van het zeepeil is voor Tuvalu dramatisch. Het eiland
is een aaneenrijging van negen koraalatollen en zijn hoogste punt steekt
slechts vier meter boven het zeeniveau uit. Volgens wetenschappers heeft
het eilandje nog maar vijftig jaar alvorens door de golven te worden
verzwolgen. Vorig jaar vroeg de Tuvalese overheid officieel aan buurlanden
Australië en Nieuw-Zeeland om alvast de immigratiepoorten wijd open te
houden voor de Tuvalese bevolking. Met Nieuw-Zeeland ondertekende het een
immigratieprogramma van 30 jaar, maar bij Australië ving het bot. De
Australische immigratieminister Philip Ruddock meent immers dat de vraag
van Tuvalu gebaseerd is op speculatie. Waarom zou ik dat
(immigratieprogramma) goedkeuren? Ik denk dat het hier gaat om een probleem
dat zich pas over 30, 40 of 50 jaar zal voordoen - als het zich al
voordoet, aldus Ruddock.

De Tuvalese minister van Financiën en Planning Bikenibeu Paeniu stelde zich
op de top openlijk vragen bij de Australische minimalisering van het
Tuvalese probleem. Voor de eerste keer in mijn leven ben ik echt bang. De
gegevens en ervaring die wij in Tuvalu hebben opgedaan komen niet overeen
met de wetenschappelijke informatie die in Australië circuleert, verklaart
Paeniu.

Over de cijfers is al heel wat gebekvecht. Er bestaat over de
meteorologische situatie in de Stille Oceaan geen overvloed aan
wetenschappelijke gegevens, en dat maakt volgens critici de eilandnaties
kwetsbaar voor misbruiken van de geïndustrialiseerde landen. Australische
functionarissen ontkennen echter met klem elke manipulatie en wijzen op de
jongste initiatieven van hun regering. Australische gezanten presenteerden
tijdens de jongste bijeenkomst van het South Pacific Forum (SPF) op Fiji
studieresultaten van het Australische Agentschap voor Internationale
Ontwikkeling. Het Agentschap vond geen wetenschappelijke bewijzen voor de
beschuldigingen van Tuvalu; de stijging van het waterpeil werd
toegeschreven aan bodemerosie.

Ook de Australische minister van Milieu, David Kemp, wuift Tuvalu’s
aantijgingen weg. Hij argumenteert dat zijn land voor slechts 1 procent van
de globale uitstoot van broeikasgassen staat en dat geen ander land zoveel
doet voor de eilanden van Stille Oceaan. Tijdens de top in Johannesburg
kondigde Australië ‘partnerschapinitiatieven met de regionale buren’ aan,
waaronder een project van 4 miljoen Australische dollar (2.17 miljoen euro)
om de gevolgen van klimaatswijzigingen te pareren. Een kleiner bedrag gaat
naar het opzetten van weerstations. De jongste Australische initiatieven
zetten op de top in Johannesburg de eerste minister van Fiji alvast aan tot
verzoenende taal.

Of het echt tot een rechtszaak komt tussen de eilanden van de Stille Oceaan
en de grootste vervuilers, is volgens waarnemers in Johannesburg weinig
waarschijnlijk. Toch heeft het dreigen met Den Haag wat gedaan voor de
internationale bewustwording en de actiebereidheid om wat te doen aan de
klimaatproblemen van de eilanden. De boodschap aan landen als Australië
was ‘negeer dit, en het wordt je eigen ondergang: je brengt niet alleen het
mensenlevens in gevaar, maar riskeert ook actie en reacties van andere
landen die te lijden hebben onder je gebrek aan verantwoordelijkheidszin’,
verklaart Peter Tabuns van Greenpeace.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2751   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift