Vergrijzing treft zelfs land als Sri Lanka

Vergrijzing alleen een probleem voor westerse landen? Niet zo volgens de Wereldbank. Een nieuw rapport zegt dat Sri Lanka voor een crisis staat omdat de bevolking veroudert.
Volgens het rapport zal het aantal 60-plussers in Sri Lanka de komende 25 jaar verdubbelen, van tien naar twintig procent. Het land kent een dramatische daling in het aantal geboortes en een sterke stijging van de levensverwachting.
Momenteel is de bevolking van Sri Lanka nog jong. Het aandeel van de actieve bevolking is dus groot, en dat schept mogelijkheden voor economische groei. Maar Sri Lanka verzilvert die kans niet, want erg veel jongeren zijn werkloos. Minder dan een vijfde van de afgestudeerde jongeren, vooral hooggeschoolden, vindt er in de eerste vier jaar werk. Dit zijn dramatische cijfers.
Het Netwerk Jeugdwerkgelegenheid (YEN) van het ministerie van Jeugdzaken pakt uit met een actieplan dat de werkloosheid onder de jongeren moet terugdringen naar negen procent. In 2005 bedroeg die nog 22 procent. Het plan moet de komende zes jaar 2,4 miljoen banen creëren, vooral voor jongeren, en wil het ondernemerschap stimuleren en het werk in de privé-sector opwaarderen.
Vooral dat laatste is dringend nodig, aldus Deepthi Lamahewa van het YEN-netwerk. “Een van de grootste problemen is dat de meeste arme maar gekwalificeerde jongeren een job bij de overheid willen, ook al betaalt de private sector beter. Dat komt omdat de overheid pensioen en werkzekerheid biedt, en het werk er minder stresserend is.”
Rekruteringsacties door de overheid zorgen voor lange wachtlijsten en dus nog meer werkloosheid, aldus de Wereldbank. Werkloze jongeren wachten liever op de reikende hand van de overheid in plaats van zelf op zoek te gaan naar werk. Velen geven zelfs hun baan in de private sector op om bij de overheid te gaan werken.
Als de grote groep van jongeren niet dringend aan werk worden geholpen, dreigt de snel vergrijzende bevolking daarvan de gevolgen te dragen. Besparingen in de sociale programma’s van de overheid lijken dan onafwendbaar en zullen geen rekening houden met de ouderen. Dat zegt Indralal De Silva, een van Sri Lanka’s bevolkingsexperts. Hoewel het land verschillende sociale vangnetten heeft, zullen die voor de meeste senioren niet toereikend zijn, waarschuwen ook economen.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3277   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift