'Vernietiging regenwoud vertraagd'

President Lula heeft op 10 augustus aangekondigd dat de vernietiging van het regenwoud met 25 procent is gedaald dankzij de inspanningen van de overheid.
Milieuorganisaties waaronder WWF en Greenpeace nuanceren de cijfers en vinden dat de Braziliaanse overheid lang niet genoeg doet om het Amazonewoud echt te redden.
Brazilië stoot ongeveer een miljard ton CO2-gas per jaar uit, meer dan 75 procent veroorzaakt door ontbossing.
Overheidscijfers geven nu aan dat het regenwoud tussen 2005 en 2006 ‘maar’ 14.000 km² verloor en dat is de grootste daling sinds 2000. Officiële specialisten voorspellen dat dit cijfer nog zal zakken tot 9600 km² tussen 2006 en 2007.
Volgens de regering heeft het beschermend beleid, met onder meer de maatregel tegen illegaal leegkappen, effect gehad. 
President Lula hoopt dan ook om in de toekomst milieubescherming te combineren met economische groei: “De uitdaging is om te weten te komen hoe de jungle te gebruiken, het milieu te behouden én het leven van de bevolking te verbeteren”.

Gevaar van stijgende grondstofprijzen


Milieuspecialisten onderkennen de cijfers, maar waarschuwen dat de daling ook het gevolg is van lage grondstofprijzen en economische omstandigheden. Paulo Moutinho, coördinator van het Environmental Research Institute of the Amazon, zegt dat stijgende grondstofprijzen nieuwe ontbossingen in de hand kunnen werken.
Ook BBC-correspondent Gary Duffy vreest dat hogere prijzen voor gewassen als soja de vernietiging van het woud zullen bevorderen.

Internationale interesse biobrandstof


Een andere factor die ontbossing kan bemoedigen, is de groeiende internationale interesse voor biobrandstof, zoals ethanol gemaakt van rietsuiker en biodiesel afkomstig van granen, olierijke vruchten en zaden. Maar president Lula reageerde eerder al dat landbouwontwikkeling mogelijk is zonder het Amazonewoud te beschadigen.

Geen duurzaam beleid 


Voor Greenpeace en WWF is de tijd aangebroken om nu eens eindelijk werk te maken van een degelijk duurzaam milieubeleid. “We hebben nog steeds geen Amazonebeleid dat het behoud en de ontwikkeling van het woud vooropstelt”, zegt Denise Hamú van WWF Brazilië.
“Het land heeft concrete reductiedoelstellingen nodig”, meent Hamú. Ook Paulo Adario van Greenpeace bevestig deze eis en vraagt de overheid een duidelijk engagement om jaarlijks de uitstoot van broeikasgassen en de graad van ontbossing significant te verminderen.
Een cruciaal instrument om de ontbossing op een duurzame manier tegen te gaan, is de toepassing van de recent goedgekeurde Public Forest Management Law, vindt WWF. Die wet zou ervoor zorgen dat het leegkappen gepaard gaat met duurzame maatregelen.

Economische groei boven klimaatbescherming 


Volgens Rubens Ricúpero, ex-secretaris-generaal van UN Conference on Trade and Development, is er helemaal geen sprake van een duurzaam ecologisch beleid. “Brazilië voert een beleid gericht op economische ontwikkeling, zonder ermee rekening te houden dat ontwikkeling onmogelijk is op een getormenteerde halfdode planeet”, schreef hij in de Braziliaanse krant Folha.

Bronnen:


Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3049   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift