Versoepeling blokkade Gaza is niet genoeg

De versoepeling van de blokkade van Gaza is een belangrijke stap, maar de druk om het beleid ten aanzien van de Palestijnen te veranderen, blijft hoog. In Israël zelf is men zich ervan bewust dat er de laatste twee weken veel goodwill is verspeeld.
Twee weken na de even knullige als bloedige actie tegen de hulpvloot die op Gaza aankoerste, en na de internationale storm van verontwaardiging die vervolgens opstak, heeft het veiligheidskabinet van premier Benjamin Netanyahu besloten de blokkade van Gaza te ‘liberaliseren’. Dat zou betekenen dat bouwmaterialen onder VN-leiding het gebied in zouden mogen worden gebracht, hard nodig sinds door de oorlog tegen Hamas anderhalf jaar geleden talloze mensen hun huis zijn kwijtgeraakt.

Beschamend


De kritiek op de regering-Netanyahu, en haar weigering om een onafhankelijk onderzoek toe te staan, komt niet alleen uit het buitenland. Ook in eigen land is men boos op het magere eigen onderzoek dat in allerijl is aangekondigd. Het is een “beschamende manier om verantwoordelijkheid te ontwijken”, schrijft de bekende politiek wetenschapper Shlomo Avineri in de krant Haaretz. “Israëli’s hebben het recht om te weten hoe hun leiders tot hun besluiten zijn gekomen, en of we op hun oordeel kunnen vertrouwen. Het is niet het lot van de besluitvormers dat in het geding is, maar het lot en de toekomst van de staat Israël.”
Toch richt de binnenlandse kritiek zich niet zozeer op het beleid tegenover de Palestijnen, maar op het falen om dat beleid in de wereld te verkopen. “Israëls probleem is niet dat het niet genoeg uitlegt, maar dat het zijn beleid niet weet te rechtvaardigen”, erkende president Shimon Peres.

Stevig programma


In het kabinet zei defensieminister Ehud Barak tegen Netanyahu dat Israël zonder een diplomatiek offensief niet uit het groeiende isolement kan komen. “Er is geen manier om de banden met de VS te herstellen zonder een stevig programma dat de kernpunten voor een overeenkomst met de Palestijnen bespreekt”, zei hij. “We moeten ons realiseren dat het tijd is voor grote beslissingen en echte politieke stappen.” Barak gaat binnenkort naar Washington voor overleg. Of de premier en zijn regering achter dit ‘stevige’ initiatief staan, is nu de vraag.
De versoepeling van de blokkade, begin deze week, was het gevolg van overleg met de speciale gezant van het Kwartet, Tony Blair, die het een “heel belangrijke stap” noemde. “Het beleid moet erop gericht zijn de extremisten te isoleren, maar de mensen van Gaza te helpen”, aldus Blair.
De blokkade is al van kracht sinds Hamas in 2006 de Palestijnse verkiezingen won en is versterkt toen de militante moslimbeweging het jaar erop gewelddadig de macht greep in de smalle strook land. Activisten uit Libanon, Turkije en Iran hebben alweer nieuwe vloten aangekondigd om aan te tonen dat de blokkade “niet duurzaam” is.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2832   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift