Verzet tegen ratificatie CAFTA als opstapje naar acties tegen FTAA

Een duizendtal vakbondsmensen, boerenleiders, activisten en linkse intellectuelen uit Noord- en Latijns-Amerika heeft donderdag in Havana besloten zich te blijven verzetten tegen het CAFTA, een op 17 december ondertekend vrijhandelsakkoord tussen de VS en vier landen in Midden-Amerika. Dat verzet is volgens hen de eerste stap in een strategie om het FTAA te ondermijnen, een pan-Amerikaans vrijhandelsakkoord dat eind dit jaar zou moeten rond zijn.

Het CAFTA, het vrijhandelsverdrag tussen de VS en El Salvador, Guatemala, Honduras en Nicaragua, moet nog worden geratificeerd door de parlementen van die landen. Costa Rica, dat op het laatste nippertje uit de CAFTA-onderhandelingen stapte, heeft op 25 januari een bilateraal vrijhandelsakkoord met de VS gesloten. Ook dat moet nog worden goedgekeurd door de volksvertegenwoordiging.

De tegenstanders hopen nog een stok tussen de wielen te steken van het ratificatieproces en op die manier ook de FTAA-onderhandelingen te vertragen. Ze gaan ervan uit dat de VS in versneld tempo regionale en bilaterale vrijhandelsverdragen afsluiten om de tegenstand van landen als Brazilië, Argentinië en Venezuela tegen de verregaande Amerikaanse FTAA-plannen op te ruimen.

Niet-gouvernementeel verzet tegen de pan-Amerikaanse Vrijhandelszone is er in zowat alle landen van het westelijk halfrond. De deelnemers aan de ‘derde ontmoeting van het westelijk halfrond voor de strijd tegen het FTAA’ in Havana kwamen uit 32 landen. Het FTAA-verdrag zou moeten worden ondertekend door 34 landen in regio; alleen Cuba is uitgesloten. De tegenstanders geloven dat het continentale vrijhandelsakkoord alleen de grote bedrijven ten goede zal komen en een sociale slachting zal aanrichten in de armere Latijns-Amerikaanse landen.

De tegenstanders hebben in Havana onder meer afgesproken een regionaal front van parlementsleden en een grensoverschrijdend netwerk van juristen te vormen om de FTAA-plannen onder vuur te nemen. Op de bijeenkomst werd geopperd dat de regeringsleiders die de FTAA-teksten eventueel zullen ondertekenen en de parlementsleden die later voor de ratificatie stemmen, zich schuldig maken aan een misdaad tegen de menselijkheid. Het akkoord zal immers tot meer honger en ellende leiden.

De anti-FTAA-activisten hebben in hun agenda’s al een hele reeks data voor betogingen aangekruist. Op 20 maart wordt tegen de Amerikaanse invasie in Irak geprotesteerd, op 24 april tegen de buitenlandse schuld en de rol van instellingen als het Internationaal Muntfonds en de Wereldbank. Op de eerste dag van de ministerconferentie die in de tweede helft van dit jaar in Brazilië de FTAA-onderhandelingen een nieuwe impuls moet geven, komt er een continentale dag van verzet tegen het FTAA. De actievoerders zouden ook de milieubeweging en organisaties die opkomen voor voedselveiligheid bij hun strijd willen betrekken en campagne beginnen te voeren tegen multinationale ondernemingen. Die zullen volgens hen meest profiteren van een pan-Amerikaans Vrijhandelsakkoord.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3093   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift