Verzet tegen transgene gewassen nutteloos

Paraguay kan de teelt van genetisch gewijzigde landbouwgewassen maar beter legaliseren - het huidige verbod wordt toch niet nageleefd. Dat stelt de Paraguayaanse minister van Landbouw en Veeteelt Antonio Ibáñez.


Ibáñez zegt dat hij nog bezig is met een consultatieronde om tot een definitieve beslissing te komen. Maar de minister liet zich wel al ontvallen dat hij in de huidige omstandigheden geen alternatief ziet voor de opheffing van het verbod. Het wetsontwerp dat de commerciële aanplant van transgene gewassen mogelijk zou maken, is overigens al zo goed als klaar.

Nu al wordt 60 tot 80 procent van 1,5 miljoen hectaren waarop in Paraguay soja wordt geteeld, ingezaaid met transgene soorten. Het zaaigoed wordt sinds 1997 het land binnengesmokkeld vanuit Argentinië, waar de teelt in 1996 werd toegelaten. Ook Brazilië heeft dit jaar een verbod op het verbouwen van transgene soja opgeheven omdat boeren in het zuiden van het land zich niet meer aan die regel wilden houden. Het gebruik van transgene soja laat een veel efficiëntere onkruidbestrijding toe en zou de oogst opdrijven.

De Paraguayaanse milieubeweging is tegen de opheffing van het verbod. Maar Víctor Benítez, de coördinator van het Netwerk van Milieuorganisaties, betwijfelt of de overheid echt wil luisteren naar de argumenten van de tegenstanders. Benítez gelooft dat naast de grote Paraguayaanse exporteurs ook de Amerikaanse agrochemiereus Monsanto druk uitoefent op de Paraguayaanse overheid. Monsanto is de producent van Roundup Ready-soja, de meest verkochte transgene sojasoort. De onderneming is al ver gevorderd met de formaliteiten die nodig zijn om zijn transgene sojasoort legaal te kunnen introduceren in Paraguay.

Toch kunnen de tegenstanders volgens Benìtez hun stem laten horen in het parlement. Ze kunnen er ten minste op aandringen dat de regering zich houdt
aan het Protocol van Cartagena. Dat verdrag over bioveiligheid, dat in 2001 dor Paraguay werd ondertekend, legt de ondertekenende landen strenge voorwaarden op voor de goedkeuring van transgene landbouwgewassen. Transgene producten moeten bijvoorbeeld in elk geval duidelijk gelabeld worden, zodat consumenten de kans krijgen te kiezen.Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2938   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift