Vlaams Belang krijgt ongelijk

Het Grondwettelijk Hof heeft vandaag de vraag van Vlaams Belang tot nietigverklaring van de wet rond de sociale verkiezingen over de hele lijn verworpen. Het hof heeft alle argumenten die het Vlaams Belang uitspeelde, afgewezen.
Het Vlaams Belang vroeg de vernietiging van diverse bepalingen van de wet omdat zij voor de samenstelling van de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk enkel kandidaten toelaat, voorgedragen door een van de drie representatieve werknemersorganisaties.
Het Hof acht het perfect legitiem dat de personeelsafvaardiging in ondernemingsraden en comités PB enkel wordt samengesteld uit kandidaten die worden voorgedragen door representatieve organisaties. De rechtbank acht dit zelfs wenselijk, omdat dit in zekere mate waarborgt dat afgevaardigden daardoor rekening houden met de belangen van andere werknemers.
‘Het Vlaams Belang verliest over de hele lijn. Hun zoveelste poging de representatieve werknemersorganisaties onderuit te halen, komt als een boomerang terug’, zegt vakbond ACV.

Vakbonden kunnen niet worden verplicht om elkeen die wil toetreden, ook toe te laten.
Het recht om eigen leden te kiezen


Het Grondwettelijk Hof erkent ten slotte het recht van vakbonden om militanten van extreem-rechts uit te sluiten. Vakbonden hebben volgens het Hof het recht om vrij hun leden te kiezen. ‘Zij kunnen niet worden verplicht om elkeen die wil toetreden, ook toe te laten, noch staat die bepaling eraan in de weg dat zij leden uitsluiten met toepassing van de regels die door de vakorganisatie zijn vastgesteld.’
Vlaams Belang heeft vandaag al aangekondigd naar het Hof voor de Rechten van de Mens in Staatsburg te stappen.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift