Vlaanderen moet kleurig kunnen kiezen

Met de regionale verkiezingen voor de deur hebben de meeste politieke partijen hun raspaarden van stal gehaald. Die draven dan op in verschillende strategisch gekozen krantenartikels of televisie- en radioprogramma’s. Af en toe zit daar ook een politicus met een etnisch diverse afkomst tussen. Helaas vreest het Minderhedenforum dat hun aanwezigheid niet in verhouding staat tot hun aandeel in de bevolking.
We kunnen de media hiervoor niet met de vinger wijzen. Zij moeten immers putten uit de personen die op de kieslijsten staan. En zoals het er nu voorstaat, op basis van de huidige, weliswaar nog onvolledige kieslijsten, is daarop weinig kleur te bekennen. 
 
Positief is alvast dat we een significante stijging van 61% kunnen vaststellen tegenover de kieslijsten van 2004. Anderzijds blijft de etnisch-culturele representativiteit van de lijsten ondermaats.
Als we àlle lijsten overschouwen - zowel die voor het Brussels, het Vlaams als het Europees parlement - komen slechts 74 kandidaten met etnisch-culturele roots in aanmerking voor een politiek mandaat. Op het totaal aantal plaatsen, worden er amper 5% ingevuld door allochtone politici.
Dit beeld wordt bovendien nog vertekend door de Brusselse kieslijsten waar toch 9% van de namen etnisch divers zijn. Als men naar het Vlaams Parlement kijkt dan zakt hun aandeel zelfs tot 4%. Dit is minder dan de helft van het reële aandeel van etnisch-culturele minderheden in de bevolking, geschat op 10% in Vlaanderen.

Geen reële afspiegeling van de maatschappij


De kans zit er dus weer in dat het volgende Vlaams, Brussels en Europees parlement geen reële afspiegeling van de maatschappij zullen zijn. Als etnisch-culturele minderheden 10% van de bevolking uitmaken, zouden er in het Vlaams parlement na 7 juni minimaal twaalf politici van diverse afkomst moeten zetelen. Op dit moment is de samenstelling van het Vlaams parlement op het vlak van etnisch-culturele diversiteit ondermaats: slechts 2 personen of 1,6 % met etnisch-culturele roots.
De lijsten geven hoop op een zekere stijging, maar het is weinig waarschijnlijk dat het streefcijfer van 12 gehaald wordt. En dan hebben we het nog niet eens over de Regeringen gehad. Daar zijn we op Vlaams niveau in elk geval snel over uitgepraat: het is nog steeds wachten op de eerste minister met een etnisch-cultureel diverse achtergrond.
In het streven naar een samenleving waarin etnisch-culturele minderheden een evenredige en evenwaardige plaats innemen, moeten overheid en politiek het voortouw nemen. In het onderwijs werkt men beetje bij beetje aan gelijke kansen voor àlle leerlingen, op de werkvloer worden onder meer diversiteitsplannen aangemoedigd. Maar terwijl de politiek schoorvoetend op deze domeinen diversiteit promoot, deinst ze er schijnbaar voor terug dit op zichzelf toe te passen. Het wordt hoog tijd dat daar verandering in komt.
Partijen moeten zichzelf opleggen om in hun lijsten de etnische diversiteit van de regio te weerspiegelen, niet in het minst bij de verkiesbare plaatsen. En ook straks, bij de samenstelling van de regering, en bij uitbreiding de aanstelling van o.m. kabinets- en fractiemedewerkers, moet evenredige participatie van etnisch-culturele minderheden het streefdoel zijn. Daarbij mag voor etnisch-culturele minderheden de lat niet hoger liggen dan voor andere politici. De verwachtingen van allochtone politici zijn soms immers onredelijk groot. Wie geen ‘Obama’ is, ziet zijn kans op politieke promotie verkeken. Daarbij vergeet men gemakshalve dat de meeste andere Vlaamse politici ook ver onder dit kaliber zijn.
Los van elke inhoud dient het parlement de samenleving te weerspiegelen. Evenals gender is etnisch-culturele diversiteit een belangrijk aspect van die weerspiegeling. Onder het motto ‘Kies Kleurig’ spoort het Minderhedenforum de kiezers aan om hieraan bij te dragen. Onder de kandidaten van diverse origine zitten zeker mensen die uw ideeën vertolken en die u kunnen overtuigen van hun capaciteiten. Laat niet na om (ook) het bolletje rood te kleuren naast deze man of vrouw: Kies Kleurig!
Positief is alvast dat we een significante stijging van 61% kunnen vaststellen tegenover de kieslijsten van 2004. Anderzijds blijft de etnisch-culturele representativiteit van de lijsten ondermaats.
Naima Charkaoui, coördinator Minderhedenforum

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2630   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift