VN bundelen krachten voor strijd tegen mensenhandel

Mensenhandel heeft de laatste tien jaar “epidemische vormen” aangenomen en is big business geworden, zeggen de VN. Naar schatting gaat er jaarlijks 32 miljard dollar in om. De Verenigde Naties gaan de initiatieven rond bestrijding van mensenhandel daarom beter op elkaar afstemmen.
Tien van de 32 miljard dollar komt uit de ‘verkoop’ van mensen, de rest uit opbrengsten van activiteiten of goederen die geproduceerd worden door slachtoffers. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en jonge meisjes. Zij worden vaak gedwongen tot prostitutie of op andere manieren seksueel uitgebuit.
Het VN-initiatief rond mensenhandel start met een bewustwordingscampagne die dit hele jaar duurt. Daarna richten de VN een fonds op, dat vanaf 2008 actief zal zijn.” Het VN-Bureau voor Drugs en Misdaadbestrijding (UNODC) wil onder meer stimuleren dat landen actiever wetgeving maken tegen mensenhandel en dat er meer actie wordt ondernomen om slachtoffers op te sporen. Ze gaat daarvoor samenwerken met maatschappelijke en religieuze organisaties. “Zij zijn onze ogen en oren als het erom gaat het probleem in kaart te brengen”, aldus Antonio Maria Costa, uitvoerend directeur van het VN-Bureau voor Drugs en Misdaadbestrijding (UNODC).
De bekendmaking van het VN-initiatief viel samen met de tweehonderdste verjaardag van de afschaffing van de trans-Atlantische slavenhandel en de afschaffing van de slavernij in de Britse koloniën. De komende maanden zullen in de hele wereld evenementen plaatsvinden die eind november in Wenen uitmonden in een afsluitende conferentie, de International Conference against Human Trafficking.

België en Nederland bij belangrijkste bestemmingslanden


Wereldwijd zijn, op elk willekeurig moment, zo’n 2,5 miljoen mensen slachtoffer van mensenhandel, schatten deskundigen. Het probleem doet zich voor op elk continent. “Maar omdat veel slachtoffers onontdekt en ongeïdentificeerd blijven, zijn de exacte cijfers niet bekend”, aldus UNODC. “De Amerikaanse regering schat dat er jaarlijks 600.000 tot 800.000 mensen over internationale grenzen gesmokkeld worden.”
De oorzaken van het mensenhandel zijn wel terug te voeren op bepaalde regio’s., zegt Costa. “Sociaal-economische moeilijkheden maken mensen kwetsbaar, ook voor mensenhandelaren. Daarnaast gebeurt het in sommige culturen dat vaders hun dochters verkopen als het financieel moeilijk wordt.”
Oost-Europa is een van de probleemgebieden, zegt Costa. Vooral vanuit de voormalige Sovjet-staten willen mensen graag naar het Westen, op zoek naar een beter leven. “De georganiseerde misdaad maakt daar misbruik van. Vooral mooie jonge meisjes zijn een doelwit.”
Een recent rapport van de UNODC, ‘Trafficking in Persons: Global Patterns’, noemt Thailand, China, Nigeria, Albanië, Bulgarije, Wit-Rusland, Moldavië en Oekraïne als landen waar het probleem het meest speelt. De belangrijkste bestemmingslanden zijn Thailand, Japan, Israël, België, Nederland, Duitsland, Italië, Turkije en de Verenigde Staten.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3196   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift