VN-rapport alarmerend over voedselprijzen

De hoge voedselprijzen zullen wellicht aanhouden en zelfs toenemen, dat blijkt uit het nieuwste rapport over voedselzekerheid van de Verenigde Naties (VN). De rapporteurs trekken aan de alarmbel en roepen op tot actie in de strijd tegen honger.

  • zhangmirror Er is nood aan duurzame investeringen in de lokale landbouw, zodat ook kleine boeren beter kunnen omgaan met prijsschommelingen. zhangmirror

Recente voedselcrises stellen de inspanningen voor de Millenniumdoelstellingen op de proef. Dat staat in het rapport over voedselonzekerheid in de wereld, samengesteld door de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD) en het Wereldvoedselprogramma (WFP). Tegen 2015 willen ze de hongersnood in de wereld halveren, maar de voedselcrises van de laatste jaren en de recente crisis in de Hoorn van Afrika maken dat alleen maar moeilijker, schrijft de VN.

Zelfs indien de Millenniumdoelstellingen bereikt zouden worden, dan nog zullen 600 miljoen mensen ondervoed zijn. ‘Dat is onmenselijk, en daarom moet de gehele internationale gemeenschap actie ondernemen om het globale voedselprobleem uit de wereld te bannen’, staat te lezen in het rapport.

Schommelingen

Het rapport focust dit jaar op de schommelende voedselprijzen en de bijkomende gevaren. Klimaatveranderingen, weersveranderingen, de groeiende vraag naar biobrandstoffen en zo meer zijn factoren waardoor de prijsschommelingen zullen aanhouden, luidt het oordeel.

De volatiele voedselprijzen bereiken historische hoogtes en maakten cruciale investeringen totaal onmogelijk. ‘De volatiliteit is een modern probleem. Het raakt vooral de kwetsbaarsten, duwt de armsten richting afgrond en creeërt heel wat instabiliteit en moeilijkheden’, stelt Luca Alinovi, econoom van de FAO. Het rapport bevestigt dat kleine en importafhankelijke staten extra kwetsbaar zijn voor armoede en voedselonzekerheid.

Door te lage voedselprijzen kunnen boeren niet investeren, wat resulteert in voedselschaarste. Dit laat prijzen oplopen zodat de voedselvraag en de hele situatie escaleren. Ook al zijn de prijsschommelingen tijdelijk van aard, ze kunnen een permanente invloed uitoefenen op de toekomst van boeren.

Aanbevelingen

Het rapport beschrijft het effect van de prijsschommelingen op de voedselzekerheid, maar er worden ook aanbevelingen aangereikt om beter met de schommelingen om te gaan. Zo wordt benadrukt dat voedselverspilling en -afval in Westerse landen absoluut aangepakt moet worden via onderwijs en beleid. Verder moeten we voedselverlies beperken door te investeren in de gehele voedselketen, aldus het verslag.

De Verenigde Naties roepen de regeringen op tot de uitbouw van een transparantere regelgeving die private investeringen stimuleert en de landbouwproductiviteit opdrijft. Bovendien vraagt het rapport om meer controle en een duurzamer beheer van natuurlijke hulpbronnen, bossen en visserij, aangezien deze cruciaal zijn voor de voedselzekerheid voor heel wat armen in de samenleving.

De VN zien een oplossing in sterkere economieën en hogere voedselprijzen om op lange termijn tot meer voedselzekerheid te komen. Op korte termijn willen ze meer duurzame investeringen in de lokale landbouwsector zien, zodat ook kleine boeren beter kunnen omgaan met prijsschommelingen. Rendabele irrigatie, verbeterd landbeheer en beter zaaigoed via landbouwkundig onderzoek zijn maar enkele van de mogelijke oplossingen voor meer voedselzekerheid.

Nu zondag 16 oktober is het wereldvoedseldag. Overal ter wereld worden evenementen georganiseerd. Er zal worden gereflecteerd over de voedselproblematiek, over bewustmaking, en over hoe we kunnen vermijden dat de zwakkere leden van onze samenleving hieronder te lijden hebben.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3277   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift