VN-rapport vernietigend voor mensenrechtensituatie in Mexico

Ontvoeringen, politiegeweld en
discriminatie zijn in Mexico heel gewoon en moeten dringend worden
aangepakt. Dat staat in een alomvattend VN-rapport over de mensenrechten in
Mexico, dat president Vincente Fox bij het begin van zijn ambtstermijn had
besteld. Mexicaanse mensenrechtenorganisaties hopen nu dat de regering het
rapport ter harte neemt en er het fundament van maakt voor een geïntegreerd
beleid.


Het rapport bevat op zich niet veel nieuws. Zijn kracht is dat het de
informatie op een systematische manier heeft verzameld en dat de regering
het wil gebruiken als hoeksteen voor haar beleid, zegt Silvia Aguilera,
directeur van een van de 148 ngo’s die Hoge VN-commissie voor de
Mensenrechten (UNHCR) bij de redactie hebben bijgestaan.

De 226 pagina’s tellende Diagnose van de mensenrechtensituatie in Mexico
vermeldt onder meer de mishandeling van gevangen door leger en politie,
corruptie bij het gerecht en geweld tegen vrouwen en kinderen. Het gevolg is
dat ongeveer 14.000 minderjarigen hun kostje bij elkaar moeten scharrelen in
de straten van de hoofdstad. De problemen zijn chronisch en structureel van
aard, en dus niet de schuld van de huidige regering, zo luidt het.

De regering Fox krijgt niettemin enkele dringende aanbevelingen. Mexico moet
de mensenrechten in de grondwet erkennen en een economische politiek voeren
ten voordele van de armste lagen van de bevolking. Het gerecht is aan een
radicale herstructurering toe, de culturele identiteit van inheemse
volkeren moet worden erkend en de burgers moeten meer inspraak krijgen in
het economische beleid.

Toen president Fox in december 2000 de Partij van de Institutionele
Revolutie (PRI) na 71 jaar van de macht verdrong, was een van zijn eerste
beleidsdaden het verzoek om dit VN-rapport. Fox beloofde openheid tegenover
internationale kritiek, in tegenstelling tot zijn voorgangers, die zich
steeds wantrouwig opstelden. De auteurs van de VN-tekst bevestigen dat ze
geen druk of pogingen tot censuur hebben ervaren vanwege de Mexicaanse
regering.

Drie jaar later hopen Mexicaanse ngo’s dat het engagement voor de
mensenrechten niet de zoveelste loze presidentiële belofte zal blijken. De
regering moet in januari met een plan voor de dag komen om de
VN-aanbevelingen om te zetten, vindt Aguilera, daarbij behoren ook een
duidelijk tijdschema en de nodige financiële middelen. Voor José Miguel
Vivanco van Human Rights Watch opent het rapport een uniek window of
opportunity voor een betere mensenrechtensituatie in Mexico.
Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3098   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift