VN-vrouwenagentschap loopt zich warm

Volgende week houdt de VN-Commissie over de Status van Vrouwen (CSW) haar jaarlijkse vergadering. Nieuw is dat er sinds januari binnen de VN een apart vrouwenagentschap bestaat, dat voor zijn agenda naar deze commissie kijkt.

Op 4 maart gaat de tiendaagse bijeenkomst van de CSW van start. Vertegenwoordigers van regeringen en meer 1500 vrouwenactivisten uit ngo’s zullen zich buigen over genderkwesties zoals gendergelijkheid in wetenschap, technologie en duurzame ontwikkeling, en de strijd tegen moedersterfte en vrouwengeweld.

“Dit jaar is er een minder formele agenda en meer ruimte voor discussie rond de CSW-sessies”, zegt Charlotte Bunch, directeur van het Center for Women’s Global Leadership aan de Rutgers-universiteit. “Dit is een historisch moment met mogelijkheden voor vrouwen wereldwijd: in het Midden-Oosten weerklinkt de roep om meer democratie terwijl overal in de wereld meer vrouwen in parlementen zetelen en de functie van staatshoofd vervullen.”

“Het VN-vrouwenagentschap kan belangrijk worden om de capaciteit van al deze vrouwen te vergroten, en het kan ermee helpen voor zorgen dat deze volgende generatie van vrouwelijke leiders wordt gehoord”, verklaart Bunch.

Relatief laat

“VN Vrouwen”, zoals het kersverse agentschap heet, is de eerste VN-instelling met een breed mandaat en een voorgesteld jaarlijks budget van 500 miljoen dollar. De oprichting van het vrouwenagentschap kwam relatief laat, nadat al tal van agentschappen in het leven werden geroepen voor bevolking, kinderen, vluchtelingen, gezondheid, arbeid, economische ontwikkeling, voedsel en landbouw.

Volgens de VN heeft het vrouwenagentschap de taak om organen als de CSW bij te staan in hun formulering van het beleid, globale standaarden en normen enerzijds, en om de lidstaten te helpen deze standaarden te implementeren anderzijds. Ook zal het vrouwenagentschap helpen om “een geschikte technische en financiële steun te bieden aan de landen die daarom vragen en samenwerkingsverbanden te smeden met het middenveld”.

Financiële middelen

Bunch noemt de oprichting van het vrouwenagentschap een doorbraak, omdat er een institutioneel raamwerk komt dat vrouwenrechten en gendergelijkheid een meer centrale rol kan geven in alle VN-programma’s. “Wat we nu nodig hebben is een visie, concrete strategieën en de middelen om dit realiseren.”

De lidstaten toonden zich enthousiast over het vrouwenagentschap bij de eerste raad van bestuur in januari, maar hebben nog geen aanzienlijke fondsen beloofd voor de werking van de raad, stelt Buch vast. “Regeringen willen eerst een gedetailleerder strategisch plan zien. Dat zullen ze op de raad van bestuur in juni krijgen, als ik het goed begrijp.” Maar als de lidstaten onvoldoende steun geven om zo’n plan in gang te zetten, breken ze nog maar eens hun beloften aan de vrouwen in de wereld, waarschuwt Bunch.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3174   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift