VN zoekt mannen om blauwhelmen binnen de lijntjes te doen kleuren

Schakel meer mannen in bij opleidingen die seksueel misbruik door VN-blauwhelmen moeten verhinderen. Dat is één van de conclusies van het denkwerk dat de Verenigde Naties over het heikele probleem verricht.
Zoals bij veel soldaten doen een teveel aan testosteron en macht en een gebrek aan sociale controle ook bij blauwhelmen de stoppen wel eens doorslaan. De VN moesten in 2005 340 onderzoeken instellen naar verkrachtingen en andere vormen van seksueel misbruik door soldaten van de vredesmissies in de Democratische Republiek Congo en in Kosovo.
Kort voor zijn vertrek eind vorig jaar moest de vorige secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, toegeven dat sommige blauwhelmen zich zelfs te buiten waren gegaan aan pedofilie en mensenhandel. De VN onderzoekt de feiten waarover Annan rapporteerde nog steeds. Er komen ook nog altijd nieuwe klachten en beschuldigingen binnen.
Soldaten die deelnemen aan vredesmissies krijgen al lang opleidingen die hen meer respect moeten bijbrengen voor het andere geslacht, terwijl er ook experts worden meegestuurd die de zaak in de hand moeten helpen houden.
Maar de resultaten zijn niet overdonderend, zo blijkt uit workshops die de VN organiseren om hun opleiders bij te scholen. “We hebben maar weinig vooruitgang geboekt in de strijd tegen verkrachtingen”, zegt de Française Nadine Puechguirbal, de leidende adviseur voor genderaangelegenheden van de VN-Stabilisatiemissie in Haïti (MINUSTAH).
De MINUSTAH bestaat uit 7.050 militairen, 1.760 politieagenten en een kleine 1.500 burgers. De VN werken op Haïti samen met verscheidene Haïtiaanse organisaties tegen seksueel geweld dat uitgaat van de vredestroepen. Eén van de resultaten is dat het Haïtiaanse gerecht medische attesten van alle artsen in het land nu erkent als bewijsmateriaal bij de behandeling van verkrachtingszaken.
De overwegend vrouwelijke lesgevers die de VN-blauwhelmen gevoeliger moeten maken voor de rechten en belangen van vrouwen, hebben vaak de indruk dat ze tegen de bierkaai vechten. “Het leger en de politie zijn mannenbastions”, zegt Nicola Popovic, een experte van UN-INSTRAW, een onderzoeks- en opleidingscentrum van de VN dat de positie van vrouwen probeert te verbeteren. “Maar er worden wel meer vrouwen aangeworven om een evenwichtigere verhouding tussen mannen en vrouwen te krijgen en de vredesmachten meer oog te doen krijgen voor genderproblemen.”
Sommige feministen vinden dat genderopleidingen nutteloos zijn in omgevingen als het leger of de politie. Volgens hen zijn die instellingen zozeer op de maat van mannen gesneden, dat de lesgevers alleen heel oppervlakkige effecten kunnen bereiken. De ideologie en de manier van werken van militairen en ordehandhavers zal volgens die feministen altijd vrouwonvriendelijk blijven.
Bij de genderexperts die er wel in blijven geloven, groeit de overtuiging dat ze meer steun moeten krijgen van mannen en vooral van hooggeplaatste militairen om hun boodschap aan de man te brengen. De inbreng van mannen die zich sterk maken voor vrouwenrechten zou de impact van opleidingen volgens hen gevoelig kunnen doen toenemen. Verder moet er ook gewoon veel meer man- of vrouwkracht worden vrijgemaakt voor dergelijke opleidingen, zodat die intensiever en langduriger worden. Als het thema ook tijdens de voorbereiding van de blauwhelmen thuis en bij andere opleidingen ter plaatste aan bod kan komen, zou het effect allicht nog toenemen.
De ideeën komen op een gunstig moment naar boven, want de VN zijn van plan hun vredesoperaties vanaf volgend jaar te hervormen. Momenteel zijn er meer dan 100.000 soldaten, agenten en burgers ingeschakeld in 18 VN-vredesmissies.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2851   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift