Volkstribunaal acht VS schuldig aan oorlogsmisdaden

De gewetensjury van een door ngo’s en
vredesactivisten bijeengeroepen volktribunaal heeft de Verenigde Staten
zondag in New York schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden en een
ongeoorloofde agressieoorlog in Irak. Het tribunaal steunde zich daarbij op
getuigenissen van dokters, advocaten, academici en activisten die in het
voorbije jaar in Irak waren.


Het volkstribunaal is een organisatie van een vijftigtal burgerorganisaties
uit de vredesbeweging. In de veertienkoppige jury zitten naast activisten en
academici ook schrijvers en vakbondsleiders. Het gepresenteerde
bewijsmateriaal - foto’s, films en ooggetuigenverslagen - geeft een
indrukwekkend beeld van de wreedheden en de vernieling die Amerikaanse
militairen aanrichten in Irak.

Eerlijk gezegd is er helemaal geen respect voor de Conventie van Genève,
zei de Belgische arts Geert van Moorter, die in maart in Irak was. Ik heb
Amerikaanse soldaten zien schieten op burgers en ziekenwagens. Kinderen
stierven in mijn handen bij gebrek aan geneesmiddelen. De
gezondheidsinfrastructuur is grotendeels in puin gebombardeerd en de
bevoorrading van de hospitalen ligt stil.

Veel van het bewijsmateriaal op de hoorzitting werd nog nooit eerder publiek
gemaakt. Dat geldt ook voor de documentaire ‘About Baghdad van he
Amerikaanse productiehuis Incouter Production. Sommige mensen in het publiek
konden hun tranen niet bedwingen bij beelden van kinderlichamen in gebroken
ziekenhuisbedden of het puin van vernielde huizen.

Verschillende getuigen bevestigen dat Amerikaanse soldaten op
burgerdoelwitten schieten. Tijdens de belegering van Fallujah zag ik
Amerikaanse troepen op een ziekenwagen schieten, zegt filmmaker David
Martinez, nog maar pas terug uit Irak, De wagen bevatte geen wapens. Alleen
maar een dokter en een zwangere vrouw. De conventie van Genève zegt dat
medische voortuigen gerespecteerd en beschermd moeten worden.

Het Amerikaanse leger heeft volgens mensenrechtenactivisten ook
napalmachtige brandbommen en munitie met verarmd uranium gebruikt. Burgers
in de buurt van vermeende militaire doelwitten kwamen daarbij om of leden
ernstige brandwonden. Doelbewuste aanvallen op burgers zijn een
oorlogsmisdaad zei de Newyorkse advocate Jennifer Rida.

Journalist Dahr Jamail gaf zijn verklaring telefonisch vanuit Bagdad. Ik
ken een 55-jarige man, Sadiq, die zonder uitleg werd vastgehouden. Zijn
familie en vrienden wisten een maand lang niet waar hij was. Dankzij de foto
van een hulpverlener vonden ze hem terug in een ziekenhuis in Tikrit. Hij
lag ik coma en vertoonde sporen van elektrocutie over zijn hele lichaam.

Op een videofilm is te zien hoe Amerikaanse troepen ‘s nachts een huis
bestormen. De soldaten beuken de deur in, slepen een oude man oud zijn bed
en trekken een zwarte kap over zijn hoofd. Kinderen huilen, vrouwen worden
ruw uit de weg geduwd en de soldaten vertrekken zonder een woord van uitleg.

De jury sprak zich niet alleen uit over het gedrag van de Amerikaanse
troepen, maar ook over de legaliteit van de oorlog. Dit is een
onrechtvaardige bezettingsoorlog, zo luidde hun verdict. De Verenigde
Staten hebben geen massavernietigingswapens gevonden en hebben de
internationale gemeenschap totaal genegeerd.

Dat is een vorm van arrogantie, vindt John Burroughs, hoofd van een
anti-nucleair advocatencomité. Dit is geen oorlog tussen staten. Dit is een
supermacht die een tegenstander verplettert.

De juryleden waren het erover eens dat de invasie van Irak eigenlijk een
zaak is voor het Internationaal Strafhof, maar moest vaststellen dat de VS
het strafhof niet erkennen. Er is geen internationale rechtsinstelling die
de Verenigde Staten ter verantwoording kan roepen, zei Ayca Cubukcu, een
van de initiatiefnemers van het volkstribunaal. Daarom hebben we dit
tribunaal opgericht. Rechtspraak is geen exclusieve bevoegdheid van staten
of een systeem van staten, maar van het volk. (MC/PD)

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2938   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift