Voorlopig enkel teleurstelling in Tianjin

Nog tot zaterdag proberen delegaties van zo’n 75 landen hun vaak schijnbaar onverzoenbare ideeën over de klimaatverandering te verzoenen. Dit doen ze op de VN conferentie over de klimaatverandering in het Chinese Tianjin. De laatste samenkomst voor de grote top in Cancun eind dit jaar.
Hoewel de conferentie in Tianjin geen grote doorbraak zal forceren in het internationale klimaatbeleid, is ze belangrijk om de verschillende staten een laatste keer te laten overleggen en het vertrouwen te herstellen voor Cancun, waar de druk, de belangstelling en de verwachtingen veel groter zijn.
In een perfect scenario hebben de verschillende partijen tegen zaterdag een aantal grote remmen en tegenstrijdigheden opgelost en liggen ieders mogelijkheden duidelijk op tafel, zodat de weg naar een bindend Cancun-verdrag open ligt. Helaas ziet het er, halfweg de conferentie waar de sfeer tussen China en de VS steeds killer wordt, niet naar uit dat dit scenario realiteit wordt.
China, voor het eerst gastland voor een klimaatconferentie, krijgt deze week de kans om zijn slechte reputatie op klimaatvlak om te buigen. Dit proberen de Chinezen, ondanks de nadruk die VN-klimaatchef Christina Figueres wil leggen op iets minder gevoelige thema’s als het delen van groene technologieën en het beperken van de ontbossing, door de aandacht te verplaatsen naar de CO2 uitstoot.
Hoewel China de Verenigde Staten vorig jaar van de eerste plaats stootte als grootste uitstoter van broeikasgassen en nog steeds massaal gebruik maakt van steenkool, heeft het, in tegenstelling tot de VS, wel degelijk extra inspanningen gedaan sinds Kopenhagen. Probleem is dat beide landen er blijkbaar van overtuigd blijven dat fosiele brandstoffen onmisbaar zijn voor hun economische groei. China vindt dat het nu aan de ontwikkelde landen is om beloftes te maken over het beperken en terugdringen van broeikasgassen omdat zij de grootste verantwoordelijken zijn voor de huidige klimaatcrisis en historisch gezien de grootste uitstoot hebben.
Toen het gisteren tot een botsing kwam tussen de Chinese en Amerikaanse delegaties, verweten de Amerikanen de Chinezen de aandacht af te leiden van onder andere hun gebrekkige transparantie, een ander heikel onderwerp van de conferentie. De Chinese vertegenwoordiger inzake klimaatverandering Xie Zhenhua noemde de houding van “een ontwikkeld land dat ik niet bij naam zal noemen” maar dat “ontwikkelingslanden verplicht actie te ondernemen terwijl het zelf nog niets gedaan heeft en weigert zijn technologische voorsprong te delen, schandelijk en niet acceptabel”.
De Europese Unie, die alvast een jaarlijkse injectie van 2,4 miljard euro tot 2012 toezegde, zou volgens klimaatactivisten en organisaties als Greenpeace en WWF een sterk en groen standpunt moeten innemen over de uitstoot en over het invoeren van financiële mechanismes om tot een beperking van die uitstoot te komen. Voorlopig kijkt de EU echter vooral naar de VS en China en wil het concretere gegevens van China over wanneer dat land zijn piek in broeikasgassen verwacht. China reageerde gisteren door opnieuw 2025 naar voren te schuiven, maar voegde daar aan toe dat het ook wel sneller zou kunnen, mits het voldoende financiële middelen en technologische hulp krijgt.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift