Vrouwen sterkste wapen tegen oorlog

Landen moeten vrouwen betrekken bij hun heropbouw nadat ze hebben geleden onder conflicten of crisissen. Daardoor verzeilen die landen in de toekomst minder snel in een chaos, waarvan vrouwen al te vaak het grootste slachtoffer zijn.

‘Vrouwen voeren zelden oorlog, maar al te vaak lijden ze het meest onder de gevolgen ervan.’ Dat zei Sietske Stekener tijdens de voorstelling van het VN-Bevolkingsrapport 2010 op 18 november. Stekener is directeur van het VN-Bevolkingsfonds Brussel. ‘Veel vrouwen en meisjes worden in conflictsituaties slachtoffer van seksueel geweld.’, merkt ze op. Het rapport geeft aan dat conflicten en crisissituaties daar niet de oorzaak van zijn. Verkrachting als oorlogswapen is een symptoom van een groter probleem van falende instituties, van normen en waarden die geweld en misbruik tolereren en van een diepgewortelde ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Volgens Stekener moeten vrouwen daarom een rol spelen in de vredesopbouw en het herstel van hun land. Als vrouwen het beleid kunnen beïnvloeden, zal er meer aandacht gaan naar vrouwenrechten en naar de gelijkheid tussen man en vrouw. Zij kunnen er ook naar streven dat de daders van seksueel geweld worden berecht. Het rapport verduidelijkt dus dat vrouwen via inspraak verandering en stabiliteit kunnen brengen.

Een maaltijd of een fiets?

Kristalina Georgieva, eurocommissaris voor Internationale Samenwerking, Humanitaire hulp en Crisisbeleid, wees tijdens de voorstelling van het rapport op enkele concrete hulpinitiatieven. Ze vertelde dat mannen en vrouwen bij voedselbedelingen in aparte rijen moeten aanschuiven. Verder zijn er diensten voor seksuele gezondheidszorg, waar vrouwen veilig naartoe kunnen. Georgieva benadrukte ook dat hulporganisaties in crisissituaties steeds meer cashgeld geven in plaats van levensmiddelen. Die organisaties geven het geld bovendien aan vrouwen. ‘Vrouwen kunnen geld beter besteden. Zelf had ik er een fiets mee gekocht’, hoorde Georgieva een man ooit zeggen.

Resolutie 1325

Het Bevolkingsrapport 2010 komt er tien jaar nadat de VN-Veiligheidsraad resolutie 1325 aannam. Die resolutie riep strijdende partijen op om vrouwen en meisjes te beschermen tegen seksueel geweld. Het VN-Bevolkingsfonds blijft inspanningen leveren om die resolutie te vertalen naar concrete daden. Het stimuleert overheden, lokale gemeenschappen en individuen om beslissingen te nemen die gelijkheid bevorderen en seksueel geweld inperken.

Volgens Europarlementsleden Antonya Parvanova en Michael Cashman moet ook de Europese Unie zich blijven inzetten om resolutie 1325 in praktijk te brengen. ‘Duurzame ontwikkeling en de uitbanning van seksueel geweld in crisislanden moeten hoog op de agenda blijven’, besluiten ze.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3184   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift