Vrouwenstemrecht blijft dode letter in Sierra Leone

Bij de verkiezingen op 11 augustus in Sierra Leone zullen opnieuw weinig vrouwen hun stem uitbrengen. Bijna vijftig jaar nadat het stemrecht voor vrouwen werd geïntroduceerd, blijven traditie en gebrek aan onderwijs vrouwen buiten de politiek.
“Vrouwen kennen veel minder vaak dan mannen de datum van de volgende verkiezingen, zijn minder goed in staat de namen van partijen te noemen en vinden zelf minder vaak dat ze veel weten over het verkiezingsproces”, blijkt uit een overzicht van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek “Sierra Leone Elections 2007: A Comprehensive Baseline Study of Knowledge, Priorities and Trust.”
Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van BBC-Worldservice en Search for Common Ground, een internationale niet-gouvernementele organisatie, en gefinancierd door het Britse Departement voor Internationale Ontwikkeling.
Tachtig procent van de ondervraagde mannen zei de datum van de aanstaande verkiezingen te kennen, bij vrouwen was dat 65 procent. Het percentage vrouwen dat de datum kende was bijzonder laag in Pujehun (52 procent) en Bo (43 procent), allebei in het oosten van Sierra Leone. Een derde van de mannen zei veel te weten over het verkiezingsproces, vergeleken met een kwart van de vrouwen.
Er wordt door diverse organisaties gewerkt aan verbetering van de situatie. De niet-gouvernementele organisatie 50/50 Group voert een landelijke campagne om vrouwen te betrekken bij deze en volgende verkiezingen. Het initiatief wordt gefinancierd door het African Women’s Development Fund, dat een hoofdkwartier heeft in de Ghanese hoofdstad Accra.
Het initiatief van de 50/50 Group is er ook op gericht te voorkomen dat vrouwen ongeldige stemmen uitbrengen, zei Nemata Eshun-Baiden, oprichter van de organisatie, tijdens een persconferentie in Freetown.
De meerderheid van de vrouwen, die volgens een volkstelling uit 2004 52 procent van de bevolking van ongeveer vijf miljoen mensen uitmaken, “is sociaal en economisch niet toegerust voor politieke participatie”, stelt de 50/50 Group in een verklaring.
De organisatie geeft workshops waaraan wordt meegewerkt door ambtenaren van de Nationale Kiescommissie (NEC). Tijdens dergelijke workshops worden stemhokjes gesimuleerd, zodat vrouwen het uitbrengen van een stem kunnen oefenen met namaak-stemformulieren.
Op de stembriefjes staan foto’s van de kandidaten om analfabete stemmers te helpen. Uit een VN-onderzoek uit 2006 bleek dat slechts 24,4 procent van de vrouwen in het land kan lezen en schrijven. Van de mannen is dat 46,9 procent. Daarnaast worden vrouwen in een aantal lokale talen via radio en tv opgeroepen te gaan stemmen.
Maar zijn vrouwen die moeite hebben hun gezin te onderhouden, in een land waar een jarenlange burgeroorlog zijn tol eiste, wel in staat om workshops bij te wonen? Ehun-Baiden is optimistisch: “We gebruiken megafoons en doen alles wat we kunnen om vrouwen zover te krijgen dat ze de boel even de boel laten om naar onze workshops te komen”, zegt ze.
Als vrouwen in Sierra Leone hun stemrecht zouden gebruiken, dan zouden ze het gezicht van de politiek in het land kunnen veranderen. Uit een onderzoek van Oxfam en 50/50, het PACER Baseline Survey Report, bleek dat 75 procent van de ondervraagde vrouwen bereid zou zijn op een vrouwelijke presidentskandidaat te stemmen, terwijl slechts 55 procent van de mannen daartoe bereid bleek. Niet een van de drie belangrijkste politieke partijen heeft een vrouwelijke kandidaat naar voren geschoven voor de verkiezingen. Het vertrekkende parlement in Sierra Leone telt 14,5 procent vrouwen en het land heeft ook drie vrouwelijke ministers.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift