'VS misbruiken Veiligheidsraad om soldaten te vrijwaren voor ICC'

Een coalitie van meer dan 1000 ngo’s verwierp
gisteren (donderdag) met klem het Amerikaanse voorstel om tijdelijke
immuniteit te verlenen aan Amerikaanse soldaten die deelnemen aan
vredesoperaties. De VS dienen hun compromisvoorstel - dat eventueel
strafrechtelijk onderzoek tegen VS-militairen zou uitsluiten voor een
periode van twaalf maanden - door de Veiligheidsraad te sluizen. Dit is
totaal onaanvaardbaar. Het is het grootste dieptepunt dat de VS ooit
bereikten bij de VN, zegt William Pace van de Coalitie voor het ICC (CICC),
een ngo die voortrekkersrol heeft gespeeld bij de oprichting van het
Internationaal Strafhof.


Aanvankelijk wilde de VS Amerikaanse soldaten volledige buiten de
jurisdictie van het strafhof laten. Pace noemt het aangepaste standpunt van
Washington even illegaal als dat van vorige week. De CICC stelt dat de
tijdelijke immuniteit voor 12 maanden in de praktijk neerkomt op een
permanente immuniteit voor Amerikaanse soldaten. De VS willen artikel 16 van
het Statuut van Rome amenderen via de Veiligheidsraad. De tijdelijke
immuniteit zou na afloop van de periode quasi automatisch worden verlengd
voor telkens een jaar zodat de tijdelijke uitzondering de facto permanent
wordt. Het enige wat de VS hoeven doen is hun verzoek herformuleren.

Het gebruik van de Veiligheidsraad is bovendien onrechtmatig, zegt Pace. De
VS baseren zich op hoofdstuk zeven van het VN-charter, dat de
Veiligheidsraad het recht geeft tussenbeide te komen als de vrede bedreigd
wordt door bijvoorbeeld agressie van een mogendheid. Het enige wat bedreigd
wordt in deze, zegt Pace, zijn de Amerikaanse belangen. Dit is een poging
om het Statuut van Rome en het mandaat van de Veiligheidsraad én de
internationale rechtspraak te ondermijnen.

Amnesty International vreest dat het Amerikaanse voorstel een precedent
schept: het geeft de Veiligheidsraad de bevoegdheid om internationale
verdragen te wijzigen. Wij maken ons hier ernstige zorgen over, zegt
Yvonne Terlingen, de vertegenwoordiger van Amnesty bij de VN. Elke poging
om de internationale rechtspraak te ondermijnen is onaanvaardbaar.

Het Amerikaanse voorstel moet negen stemmen en geen veto’s krijgen om
aanvaard te worden door de Veiligheidsraad. Van de vijf permanente leden
krijgt de VS de steun van Groot-Brittannië en Rusland en China - die twee
laatste landen steunen het ICC evenmin. Enkel Frankrijk zou zijn veto kunnen
stellen, maar de kans dat dat gebeurt is volgens waarnemers klein. Van de 10
niet-permanente leden zoekt Washington nu steun bij Singapore, Bulgarije
Ierland, Mexico, Noorwegen, Colombia, Mauritius, Guinee, Kameroen en Syrië.
Achter de schermen wordt er heel wat onfatsoenlijke persoonlijke druk
uitgeoefend, verzekert een diplomatieke bron op het hoofdkwartier van de
VN.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift