VS schieten onder eigen vredesduiven, zegt Amnesty

De regering van president George Bush ondermijnt steeds meer het oude credo dat de Verenigde Staten een belangrijke verdediger van de mensenrechten zijn in de wereld, zegt de Amerikaanse afdeling van Amnesty International (AIUSA). Mensenrechten moeten het fundament zijn van nationale en internationale veiligheid, zegt AIUSA-directeur William Schulz. Telkens de VS of één van hun bondgenoten de mensenrechten schenden, is dat een bewijs van onze hypocrisie en een overwinning voor de extremistische propaganda.


De aanklacht van Amnesty is niet nieuw: ook Human Rights Watch, het Comité van Advocaten voor de Mensenrechten en andere organisaties klagen over het gebrek aan respect voor de mensenrechten dat Washington aan dag legt sinds het begin van de ‘oorlog tegen de terreur’.

AIUSA zet de argumenten wel overtuigend op een rijtje. Washington ondermijnt zijn gezag wat betreft de mensenrechten op acht manieren, aldus het rapport.

- De VS gebruiken militaire tribunalen voor de berechting van vermeende terroristen. Dat ondergraaft de mogelijkheid om kritiek te leveren op de rechtspraak in andere landen en brengt Amerikaanse troepen en burgers in het buitenland in gevaar.

- De VS weigeren de Conventie van Genève over oorlogsgevangenen na te leven. Dat verzwakt volgens Amnesty de rechten van krijgsgevangenen in de rest van de wereld, onder meer in Tsjetsjenië.

- De VS weigeren om zich in te schrijven in een aantal belangrijke internationale verdragen (onder meer tegen ballistische raketten klimaatverandering, biologische wapens, anti-persoonsmijnen en voor kinderrechten). Daarmee geven de VS aan dat landen kunnen uitkiezen welke verdragen en principes ze willen naleven. Door hun engagement voor het Internationale Strafhof (ICC) te herzien, scheppen de VS een gevaarlijk precedent, voegt Amnesty eraan toe.

- In de VS werden het afgelopen jaar 66 mensen geëxecuteerd. Daarmee bekleden de VS de vierde plaats op de executielijst na China, Iran en Saudi-Arabië. De uitvoering van de doodstraf ondermijnt de internationale consensus over de mensenrechten, zegt AIUSA. Washington volhardt bovendien in het gebruik van de doodstraf ondanks de nieuwe bewijzen (onder meer uit post factum DNA-onderzoek) dat jury’s grove fouten maken.

- De verlengde voorhechtenis van honderden buitenlanders - vooral mensen met moslimnamen uit het Midden-Oosten en Zuid-Azië - maakt het moeilijk voor Washington om de behandeling van minderheden in andere landen aan te klagen.

- Het opsluiten van steeds meer niet-criminele asielzoekers maakt van het Amerikaanse protest tegen misbruiken in andere landen een hypocriete onderneming.

- Washington blijft wapens exporteren naar landen waar foltering en mensenrechtenschendingen schering en inslag zijn.

- Washington slaagt er niet in om bekende folteraars te vervolgen en uit te leveren. Emmanuel Constant, het hoofd van een Haïtiaanse paramilitaire groep die tijdens het militaire bewind van 1991 tot 1994 aanhangers van de afgezette regering terroriseerde, kan bijvoorbeeld nog steeds ongestoord in de VS leven. Dat sterkt volgens Anmesty Japan in de overtuiging dat het niet verplicht is om de Peruaanse ex-president Alberto Fujimori uit te leveren.

Door met woord en daad te suggereren, zoals minister van Justitie John Ashcroft bijvoorbeeld bij herhaling heeft gedaan, dat het nationale belang primeert op de mensenrechten, ondergraaft onze regering haar morele autoriteit om de flagrante schendingen bij zijn bondgenoten aan te klagen, besluit het AI-rapport.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2623   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift