VS spenderen 50 miljard dollar tegen aids, malaria en tbc

Op vraag van het Witte Huis hebben Republikeinen en Democraten in het Amerikaanse parlement eensgezind groen licht gegeven voor een wetsontwerp dat 50 miljard dollar (33 miljard euro) uittrekt voor de strijd tegen aids. Het enige schoonheidsfoutje vormen enkele restricties op de manier waarop het geld mag worden besteed, ingefluisterd door religieus rechts.
Het voorstel werd woensdag goedgekeurd in de Commissie Buitenlandse Zaken van het Huis van Afgevaardigden en wordt halfweg maart gestemd in plenaire zitting. De wettekst doet 20 miljard dollar bovenop wat de Amerikaanse president George W. Bush had gevraagd in zijn jaarlijkse toespraak voor het parlement, de State of the Union.

Het hulpprogramma moet de positie van de Verenigde Staten als leidende donor in de strijd tegen aids, malaria en tbc bevestigen. Bijna al het geld is bestemd voor bilaterale programma’s, slechts vier miljard dollar gaat naar het Globaal Fonds voor de strijd tegen aids dat in Genève is gevestigd.

Van 2004 tot 2008 hebben de VS al 15 miljard dollar uitgegeven in het kader van een presidentieel noodplan voor aidsbestrijding (PEPFAR). Dat is net iets meer dan wat de VS elke maand uitgeven in Irak en Afghanistan. Het nieuwe budget betekent een flinke stijging van de hulpinspanning, vooral in Afrika. Meer dan negen op tien dollars zijn bestemd voor het zwarte continent, de rest gaat naar de Caraïben en Vietnam.


BedenkingenHulporganisaties zijn blij met het geld, maar blijven bedenkingen hebben bij enkele restricties op de manier waarop het mag worden uitgegeven. Onder invloed van religieus rechts mocht er onder PEPFAR geen geld gaan naar klinieken waar abortussen werden uitgevoerd of naar organisaties die zich inzetten voor minder strenge wetten tegen abortus.

In het nieuwe wetsvoorstel wordt die bepaling enigszins afgezwakt. De financiering van organisaties die gezinsplanning promoten wordt mogelijk gemaakt, maar alleen als het gaat om advies, de behandeling van aidspatiënten of aidstests. Het verbod op de financiering van organisaties die niet expliciet stelling nemen tegen “prostitutie en mensenhandel” blijft wel overeind. De bepaling maakt het moeilijk om projecten te organiseren die zich richten op prostituees.

“Vrouwelijke en mannelijke prostituees vormen een risicogroep en als we de aidsepidemie succesvol willen bestrijden hebben we hun steun nodig”, zegt Serra Sippel, directrice van het in Washington gevestigde Centre for Health and Gender Equity. “Als je organisaties vraagt om prostitutie te veroordelen maakt dat het moeilijk om efficiënte preventieprogramma’s op te zetten.”

Onder PEPFAR moest een derde van het geld voor aidspreventie worden gegeven aan projecten die seksuele onthouding en huwelijkstrouw promoten. De meeste experten zijn van mening dat zulke programma’s weinig bijdragen tot de verspreiding van de ziekte, of zelfs contraproductief zijn. In het nieuwe hulpprogramma is de éénderderegel afgezwakt. De preventieinspanningen moeten “evenwichtig” zijn met een “zinvolle en faire financiering” voor abstinentiecampagnes.


Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3306   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift